Book Creator

Veiklos lauke

by Rima Skrinskienė

Cover

Loading...
MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ"

6A GRUPĖS VEIKLA LAUKE

2022 M. SPALIO MĖN.
Loading...
Smalsus, bendraujantis, aktyvus, kuriantis, sveikas vaikas savo patirtį kaupia per įvairias veiklos formas. Viena iš tokių jo patyriminės veiklos formų – veikla lauke. Tai puiki galimybė netradicinėje aplinkoje pažinti, tyrinėti, kurti ir, remiantis savo potyriais bei santykiais su juos supančiu pasauliu, kaupti patirtį.
VEIKLA ,,AŠ - FOTOGRAFAS"

Tobulėjančios informacinės komunikacinės technologijos tampa neatsiejama ugdymo(si) dalimi, netgi vienu iš svarbių jos elementų, leidžiančiu didinti ugdymo efektyvumą. Todėl planšetėmis, telefonais naudojamės net žaisdami lauke. Vaikai dirbo komandoje po du. Vienas iš jų rinkosi vaizdą, kurį nori turėti skaitmeniniame įrenginyje, o kitas fotografavo. Po to ant nuotraukos skaitmeniniame įrenginyje bandė piešti norimas detales, figūras, objektus Kids Paint programos pagalba.
Tikslingas skaitmeninių interaktyvių priemonių panaudojimas padėjo vaikams patirti pažinimo džiaugsmą, suteikė plačias, patrauklias galimybes veikti, tyrinėti ir pažinti aplinką bei supantį pasaulį. Informacinių komunikacinių technologijų ir skaitmeninių interaktyvių priemonių integravimas į ugdomąjį procesą atliepė šiuolaikinių vaikų poreikius, atvėrė platesnes ugdymo(si) galimybes pažinti pasaulį ir jo įvairovę pasitelkiant šiuolaikines pažinimo priemones.
Šis patrauklus, praturtintas vaizdinga informacija, žaismingas ugdymo(si) metodas padėjo ne tik efektyviau suvokti pateiktą informaciją, plėtojo patirtinį aplinkinio pasaulio pažinimą, bet ir stiprino vaiko mokymosi motyvaciją, aktyvino smalsumą, plėtojo mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus, ugdė savarankiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei leido individualizuoti ugdymo(si) turinį.
PrevNext