Book Creator

Igre u nastavi matematike

by Marčela Hadžiomerspahić

Cover

Loading...
IGRE U NASTAVI MATEMATIKE
Loading...
PRIMJERI DOBRE PRAKSE - IGRE KOCKICAMA ZA ČOVJEČE, NE LJUTI SE U NASTAVI MATEMATIKE
Loading...
Autor: Marčela Hadžiomerspahić
DIJETE I IGRA
Dijete od rođenja istražuje i otkriva svijet oko sebe, a jedan od najprirodnijih načina učenja o sebi i svijetu oko sebe za djecu je igra.

Igrom se razvijaju motoričke, emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine.

Djeca kroz igru uče brže i bolje pa su igre postale nezaobilazni dio suvremene nastave, nastave usmjerene na dijete.
IGRE U NASTAVI MATEMATIKE
U nastavi matematike igra ima vrlo važnu ulogu. Ona opušta i motivira učenike, osigurava ugodno ozračje.

Igra se može koristiti u svim oblicima rada i na svim etapama sata: za motivaciju, učenje novih nastavnih sadržaja ili za uvježbavanje i ponavljanje.

Igrom postižemo opuštenu atmosferu pa učenici često na kraju sata kažu da su se samo zabavljali, a ništa nisu radili.
To je naravno daleko od istine jer su upravo ovakvim načinom rada učenici tijekom cijelog sata aktivni, a igre razvijaju kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, suradničke odnose i natjecateljski duh.
Učenje kroz igru je lakše, a u djeci takvo učenje pobuđuje osjećaj zadovoljstva.

Uvođenjem igre u nastavu matematike učenici će razviti pozitivan odnos prema matematici.

Postoje razni digitalni sadržaji s matematički igrama, a za predloške izrade matematičkih igara mogu nam poslužiti razne društvene igre kao što je Domino, Čovječe, ne ljuti se, Memory, Twister, Bingo, Tombola, igrače karte…
U sljedećim primjerima predstavljene su jednostavne igre za koje su jedni potreban materijal kockice za Čovječe, ne ljuti se.

Igre su namijenjene za ponavljanje i uvježbavanje gradiva.
1. RAZRED 
ZBRAJANJE U SKUPU BROJEVA DO 20
Učenici su podijeljeni u skupine po 4 do 5 učenika.

Potreban materijal: dvije kockice za Čovječe, ne ljuti se za svaku skupinu, listić za zapisivanje računa za svakog učenika.

Svaki učenik iz skupine baca kockice. Dobivene brojeve svi učenici iz skupine zbrajaju na listiću. 

Pobjednik je učenik koji ima najveći zbroj.
PrevNext