Book Creator

Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva

by sara rajnovic

Pages 2 and 3 of 26

Loading...
Tijekom ovog semestra u 4.razredu osnovne škole prikupljala sam radove. Slikala sam radove koje sam smatrala da mogu iskoristiti u svom istraživanju. Stavljala sam primjere u kojima se vidi dobra motivacija i uspješno odrađen zadatak, ali i one koji nisu bili toliko uspješni. Neki od njih bili su i shematski prikazani te su i oni poslužili kao lošiji primjer.
Loading...
Loading...
PrevNext