Book Creator

Cijanobakterije

by Anja Tomašević

Cover

Loading...
Loading...
Cijanobakterije
Loading...
Anja Tomašević i Vita Vučković, 2.b
Welcome!
Sadržaj
Modrozelene alge...........................................................................................................................

Stanište i razmnožavanje..........................................................................................................

Građa.......................................................................................................................................................

Spirulina................................................................................................................................................

Chlorella.................................................................................................................................................
04

06

07

08

10
Modrozelene alge
Cijanobakterije ili modrozelene alge (Cyanobacteria ili Cyanophyta) su zasebna skupina algi s organiziranom stanicom. Dio su carstva prokariota. Za razliku od bakterija, sa kojima su srodne, oslobađaju kisik tijekom procesa fotosinteze. Imale su ključnu ulogu u obogaćivanju atomosfere kisikom. Najstarija su skupina fotoautotrofnih organizama i upravo one su bile prvi proizvođači. Uglavnom su modrozelene do ljubičaste, ali kako su količinski odnosi pigmenata djelomično labilni, boje su ponekad crvene ili zelene, a mogu biti i (zlatno) smeđe.
4
Najstarija su (oko tri milijarde godina), najrasprostranjenija i jedna od najvažnijih skupina organizama na Zemlji. Prijelazni su oblik između pravih bakterija i alga, a starije ime cijanofita odražava njihove algalne karakteristike, kao što su njihova sposobnost fotosinteze, te sličnost sa strukturom kloroplasta kod pravih alga. Cijanobakterije, ovisno od vrste, izlučuju više ili manje sluzi, te ih zovemo i sluzave "alge".
5
Stanište i razmnožavanje
Većinom žive u slatkim eutrofnim vodama, a mali broj vrsta pronalazimo u oligotrofnim vodama (oko 2000 slatkovodnih vrsta). Također žive i u termalnim vrelima na +700 stupnjeva (Mastocladus i Phormidium laminosus), na vlažnom tlu, na kori drveća, na snijegu, na grebenastim morskim obalama (tamniji pojas), u zoni plime i oseke, na krovovima, u pustinji, ali i na Arktiku i Antarktiku. Mogu živjeti u simbiozi s gljivama u sastavu lišajeva, ali i u simbiozi s biljkama nastanjujući njihove međustanične prostore. 

Razmnožavaju se vegetativno, najčešće jednostavnom diobom – mitozom. U nepovoljnim ekološkim uvjetima u mnogih se vrsta stvaraju posebne trajne stanice (ciste, spore). Kada se obilno namnože, uzrokuju cvjetanje vode (cvjetanje mora). 
6
PrevNext