Book Creator

Alimentația omului

by Lilia Calmîc

Pages 2 and 3 of 12

Loading...
Țara: Republica Moldova
Orașul: Chișinău
Instituția: Școala primară nr.120
Disciplina: Științe
Clasa: a IV-a
Subiectul lecției: Alimentația omului
Tipul lecției: Mixtă
Loading...
Competența specifică:
4. Rezolvarea unor situații de problemă pe baza integrării achizițiilor dobândite la disciplină cu cele din alte domenii, dovedind interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață.
Loading...
Unități de competență:
3.2. Descrierea unor procese vitale specifice omului.
3.4. Desfășurarea unui demers investigativ privind procesele vitale specifice omului, după un plan propus.
Loading...
Obiective operaționale:
Elevul va fi capabil:
- să numească organele digestive;
- să înțeleagă rolul fiecărui organ digestiv;
- să explice, în termeni accesibili cum are loc digestia;
- să înțeleagă importanța alimentației corecte.
Loading...
Metode, tehnici, procedee didactice:
Mozaic cu nucleu închis, predicția, conversația, careul, jocul didactic, observarea, GPP(Gândește-Perechi-Prezintă), secvențe video.
Modalități de evaluare:
Observarea sistematică a comportamentului elevului, jocul Wordwall, Learning, Declar lumii întregi.
Loading...
RESURSE:
* Curriculum național. Învățământ primar, Chișinău, 2018;
* Manual de Științe, clasa a IV-a, Zinaida Galben- Panciuc, Svetlana Galben, Prut Internațional, 2017
* Biblioteca digitală ,,Educație online”:
Lecția online: https://youtu.be/ZPwM2vKftOQ
Activități interactive:
https://www.smore.com/szg6t
https://wordwall.net/ro/resource/3182776/rolul-din%c5%a3ilor
* alte activități interactive (autorii proiectului)
https://wordwall.net/ro/resource/20723454/digestia
https://wordwall.net/ro/resource/20727247/alimente-s%c4%83n%c4%83toase-nes%c4%83n%c4%83toase
https://learningapps.org/21061059