Book Creator

Alimentația omului

by Lilia Calmîc

Pages 6 and 7 of 12

Țara: Republica Moldova
Orașul: Chișinău
Instituția: Școala primară nr.120
Disciplina: Științe
Clasa: a IV-a
Subiectul lecției: Alimentația omului
Tipul lecției: Mixtă
Competența specifică:
4. Rezolvarea unor situații de problemă pe baza integrării achizițiilor dobândite la disciplină cu cele din alte domenii, dovedind interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață.
Unități de competență:
3.2. Descrierea unor procese vitale specifice omului.
3.4. Desfășurarea unui demers investigativ privind procesele vitale specifice omului, după un plan propus.
Obiective operaționale:
Elevul va fi capabil:
- să numească organele digestive;
- să înțeleagă rolul fiecărui organ digestiv;
- să explice, în termeni accesibili cum are loc digestia;
- să înțeleagă importanța alimentației corecte.
Metode, tehnici, procedee didactice:
Mozaic cu nucleu închis, predicția, conversația, careul, jocul didactic, observarea, GPP(Gândește-Perechi-Prezintă), secvențe video.
Modalități de evaluare:
Observarea sistematică a comportamentului elevului, jocul Wordwall, Learning, Declar lumii întregi.
RESURSE:
* Curriculum național. Învățământ primar, Chișinău, 2018;
* Manual de Științe, clasa a IV-a, Zinaida Galben- Panciuc, Svetlana Galben, Prut Internațional, 2017
* Biblioteca digitală ,,Educație online”:
Lecția online: https://youtu.be/ZPwM2vKftOQ
Activități interactive:
https://www.smore.com/szg6t
https://wordwall.net/ro/resource/3182776/rolul-din%c5%a3ilor
* alte activități interactive (autorii proiectului)
https://wordwall.net/ro/resource/20723454/digestia
https://wordwall.net/ro/resource/20727247/alimente-s%c4%83n%c4%83toase-nes%c4%83n%c4%83toase
https://learningapps.org/21061059
Evocare
Observați imaginile, cuvintele din Mozaic și identificați subiectul lecției.
Ce cunoașteți despre alimentația omului?
Realizarea sensului
1. Vizionați secvența video în intervalul 1:12 - 2:33.
Descoperiți componentele sistemului digestiv în careul propus și notați-le pe desen în ordinea în care trece hrana prin ele.
Loading...
2. Realizați corespondențe între termeni și explicația acestora.
Loading...
3. Vizionați secvența 3:12 - 5:20 și ordonați alimentele.
4. Studiați informația nr.3, pag 38-39, manualul de Științe, cl. a IV-a.
Verificați ce ați învățat jucându-vă!
Reflecție
1. Vizionați filmulețul. Individual alcătuiți ghidul unei alimentații corecte.
2. Discutați în pereche și conveniți la o variantă comună.
3. Prezentați varianta finală.
4. Desprindeți esențialul din lecția de astăzi și continuați enunțul Declar lumii întregi...!
Extindere
Urmăriți împreună cu părinții sugestiile medicului nutriționist Lavinia Bratu.

Pregătiți caserola cu gustare pentru pauza mare din ziua următoare.
PrevNext