Book Creator

Ден на толерантността

by 8а клас с кл. р-л Минка Митева

Pages 2 and 3 of 22

Loading...
Loading...
Loading...
ТОЛЕРАНТНОСТ
Loading...
Толерантността е термин, който означава търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни или религиозни.
Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите.
Толерантността е силата и благородството да приемаш различните хора, нации, религии, раси, дадености, разбирания. Защото различието е богатство и свобода.
Толерантността е път към един по-хармоничен свят.
Толерантността е умението да си добър!
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ:
Loading...
Loading...
Loading...
 • Уважавай събеседника!
 • Старай се да разбираш за какво говорят другите!
 • Отстоявай собственото си мнение тактично!
 • Търси най-точните аргументи!
 • Бъди справедлив!
 • Признавай правото на другия!
 • Изслушвай, не прекъсвай събеседника!
 • Стреми се да бъдеш учтив към всички!
 • Зачитай правата на другите!
 • Уважавай човешкото достойнство!
 • Признавай многообразията!
 • Признавай равенството между хората!
 • Търпимост към чуждото мнение, поведение и религия!
 • Отказвай да доминираш над другите, да им причиняваш болка, насилие и вреда!
 • Не трупай обиди в себе си!
 • Бъди доброжелателен!
 • Стреми се да си отстъпчив и сдържан!
 • Да общуваме повече помежду си!

Loading...
Loading...
Loading...
 • Не трупайте обиди в себе си - това струва скъпо!

 • Трябва да се научите да прощавате! Това е необходимо не на другите, а само на вас. Не е задължително в същото време да продължавате да общувате с извършителя на обидата.

 • Не се обиждайте на децата за това, че не ви разбират! За да разберат, трябва да изминат същия път. Между вас има голямо разстояние от време. Проблемът за бащи и деца е един вечен проблем.

 • Правейки добро, не очаквайте добро! Не очаквайте, че другите трябва да ви харесат и уважават. Научете се да се наслаждавате на това, че вие сте даващият, и вършете добро, когато това иска вашата душа, а не когато ви принуждават.

 • “Благословен е онзи, който не очаква нищо, защото никога няма да бъде разочарован.” (А. Поп).

 • Не критикувайте! “Критиката е безполезна, защото кара човек да се защитава, и, като правило – да се стреми да се оправдае. Критиката е опасна защото тя нанася удар по неговата гордост, наранява чувството за собствена значимост и причинява обида.“

 • Не спорете! Все едно – нищо няма да докажете на никого. Всеки смята, че той е правият. Той няма да бъде в състояние да ви разбере, защото има различен житейски опит.

 • Не налагайте своето минало на околните, ако не ви питат за това! Всяко наложено действие, дори любов – е агресия. При оценка на поведението на друг човек, опитайте се да вземете предвид ситуацията и обстоятелствата.

 • Не искайте и не очаквайте другите да приличат на вас! Има различни “видове” хора, характеризиращи се с различни нива на съзнание и самосъзнание. Така че не се изненадвайте на разликата в мислене, действия, мотиви и ценности.

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

към младите хора за толерантност в общуването и намаляване на агресията в поведението им.
 • Бъдете толерантни към себе си, като не позволите на пошлостта да влезе в живота ви!
 • Оставете една врата заключена тази, зад която се крият и напират да излязат арогантността, вулгарността, пренебрежението и голите предразсъдъци!
 • Хвърлете ключа за нея в дълбоките води на морето - наречено УВАЖЕНИЕ, или на океана, носещ името ТОЛЕРАНТНОСТ!!!

"Сега, когато можем:
Да летим във въздуха като птици,
Да плуваме под водата като риби,
Не ни остава нищо друго:
Да се научим да живеем на земята като ХОРА!!!!!"

„Когато човек има ябълка и я размени с някого, ще има отново една ябълка.
Когато човек размени идея с друг човек, всеки ще
отнесе със себе си две идеи.“
Бърнард Шоу
PrevNext