Book Creator

Урок 31-32. Форсована індустріалізація. Депортації, розкуркулення, колективізація.

by Ольга Дунаєва

Cover

Loading...
Історія України, 10 клас
Loading...

Тема: Форсована промислова індустріалізація в УСРР. Масові депортації, кампанія з розкуркулення, насильна колективізація.
Loading...
Loading...
Урок 31-32.
Тема: Форсована промислова індустріалізація в УСРР. Масові депортації, кампанія з розкуркулення, насильна колективізація.
Мета: розкрити особливості формування тоталітарного комуністичного режиму, сформувати уявлення про політичні процеси 20-30-х рр. в УСРР, визначити причини та наслідки "великого терору", насильної колективізації, розкуркулення, Голодомору 1932-33 рр., охарактеризувати процес індустріалізації в УСРР; пояснювати основні поняття та дати з теми
ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Пройдіть тест

Rounded Rectangle
Дати
1921-1923 рр. -масовий голод в Україні
1922 р. - входження УСРР до складу СРСР
1923 р. - початок політики "коренізації"
Значення понять і термінів:
«тоталітарний режим»,
«нова економічна політика (неп)»,
«коренізація», «українізація»
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зосередивши повноту влади у своїх руках, Сталін відмовився від нової економічної політики й почав примусовими засобами витискувати із сільськогосподарської галузі додаткові кошти для форсованої індустріалізації. У державі було створено господарський механізм, цілком заснований на директивному плануванні. Велику промисловість України віддали у підпорядкування загальносоюзним наркоматам. Господарників і спеціалістів, які звикли до ринкових умов, репресивними методами змушували працювати в командній економіці. Працю робітників стимулювали неекономічними засобами, головним чином через повсюдне запровадження соціалістичних змагань. У роки перших п’ятирічок в Україні було споруджено десятки великих підприємств, здебільшого в галузях важкої промисловості. Саме важку промисловість більшовики обрали пріоритетом для здійснення форсованої (тобто прискореної, надшвидкої) індустріалізації.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
балів
За допомогою матеріалу уроку зробіть конспект за планом:
1. Формування тоталітарного комуністичного режиму.
2. Курс на індустріалізацію.
3. Суцільна колективізація.
4. Голодомор 1932-1933 рр.
PrevNext