Book Creator

Activități extrașcolare ce implică povestirea

by Ioana Dehelean

Pages 4 and 5 of 13

Loading...
Loading...
Scopul major al acestor activități ar trebui să tindă spre diminuarea
interesului pentru jocurile pe calculator sau telefoane mobile sau alte
atracții dăunătoare dezvoltării intelectuale ale celor mici.
Loading...
De-a lungul timpului am desfășurat la clasă diverse forme de activitățiextracurriculare care au spirjinit lectura. ele se numără:  vizionarea de spectacole, teatre și filme;  vizite la case memoriale ale unor scriitori;  cercuri de lectură și recompensarea elevilor
pentru împărtășirea poveștilor cu ceilalți colegi.

Loading...
Loading...
humulesti
Loading...