Book Creator

Ezīšu pasaku grāmata

by Aiga Fišere

Cover

Loading...
Ezīšu pasaku grāmata.
Loading...
Aigas pasaka.
Laumas pasaka.
Undīnes pasaka.
Pasaka par pogu.
 — Nē, — jau bailīgāk teica Poga. — Es esmu Poga.
  — Varbūt tu esi krūze, ko? Un dod pienu? Ej derēt! — sāka kliegt Rāvējslēdzējs.
  — Kur? — prasīja Poga. Bet Rāvējslēdzējs tikai kliedza:
  — Derēt, derēt! Derēt!
  Un nu jau bija saradies tāds pulciņš ļaužu apkārt, un Pogai kļuva pavisam neērti. Nez kur uzradās Adata un aizrāva Pogu no pūļa.
   — Nāc šurp! Ko tu ļauj sevi apsmiet! Poga bija tā apjukusi, ka viņai bija vienalga, kas notiek.
  Adata aizveda Pogu pie Diega.
  — Kur tad tu tik ilgi biji pazudusi? — draudzīgi prasīja Diegs.
  — Kur tad tu derēji? — Kā — derēji? — nesaprata Poga.
  — Nu, varbūt piederēji? Poga sāka domāt.
  — No vienas puses, — teica Diegs, — tu biji brīva, — un izslaucīja Pogai vienu acīti. — Bet, no otras puses, tu nekur nederēji, —
un iztīrīja Pogai otru actiņu. — No vienas puses, visi jau grib būt brīvi un svabadi, — teica Diegs un atbrīvoja Pogai trešo aci.

PrevNext