Book Creator

Buku Bahasa Indonesia

by Ayu DewiAnggani

Cover

Loading...
BAHASA INDONESIA
Loading...
Loading...
KELAS V
TEMA 3
Loading...
Loading...
IKLAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK
Loading...
Loading...
Loading...
Ayudewianggani_Pgsd19B
Daftar Isi..
1. Pengertian Iklan..................................................................................... 3
2. Pengertian iklan Media Cetak.......................................................... 4
3. Pengertian iklan Media Elektronik................................................. 5
4. Contoh Media Iklan Elektronik........................................................6
5. Ciri - Ciri Bahasa Iklan......................................................................... 7
6. Jenis Iklan Berdasarkan Isinya....................................................... 8
7. Latihan Soal...............................................................................................11
Ayudewianggani_Pgsd19B
Apa Itu Iklan...???
Iklan yaitu Berita Pesanan yang berisi
Pemberitahuan atau Penawaran
barang atau jasa kepada Masyarakat dan disampaikan melalui media
Cetak
Elektronik
Ayudewianggani_Pgsd19B
Iklan Media Cetak
Ellipse;
Iklan Media Cetak, adalah iklan yang dibuat menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan cetak yang kerap kita temui di koran, selembaran, majalah, koran, baliho, poster, stiker dan lain sebagainya
Ayudewianggani_Pgsd19B
Iklan Media Elektronik
Iklan media elektronik. iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan media elektronik terdapat di radio, televisi dan internet
Ellipse;
Ayudewianggani_Pgsd19B
Jenis - jenis iklan Elektronik
Radio
Televisi
"iklan yang hanya mengadalkan suara untuk menyapa pendengarnya
sehinggga hanya terdapat unsur suara saja"
"Iklan yang disiarkan ditelevisi, iklan ini terdiri dari suara, gambar bergerak dan tulisan"
Ayudewianggani_Pgsd19B
PrevNext