Book Creator

Робочий зошит з фізики та асторономії

by Олена Космина

Cover

Loading...

Міністерство освіти і науки України
ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»
Loading...
Loading...
Навчальний посібник
з предмета
«Фізика і астрономія»
Loading...
для студентів І та ІІ курсів спеціальностей:
 071 «Облік і оподаткування»,
 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
 181 «Харчові технології»,
 241 «Готельно-ресторанна справа» ,
 242 «Туризм»
035 «Філологія»
Loading...
Укладачі:
викладач вищої категорії Космина О.Л.
викладач І категорії Сачок А.М.
Головне призначення посібника– оптимізувати самостійну роботу студентів на занятті. Він стане в нагоді як викладачам коледжів та технікумів так і студентам, які прагнуть пірнути в цікавий світ фізики
Зміст
Практична робота № 1
Основи кінематики

Практичне заняття № 2
Сили в механіці. Закони Ньютона

Практичне заняття № 3
Закони збереження

Практичне заняття № 4
Основне рівняння МКТ ідеального газу

Практичне заняття № 5
Основи термодинаміки

Практичне заняття № 6
Основи електростатики

Практичне заняття № 7
Постійний електричний струм

Практичне заняття № 8
Змінний струм та його характеристики

Практичне заняття № 9
Квантові властивості атома. Фотоефект. Рівняння фотоефекту

Практичне заняття № 10
Ядерні сили та їх особливості. Ядерні реакції

Практичне заняття № 11
Робота з рухомою картою зоряного неба
4
Практичне заняття № 1
Основи кінематики
Мета: навчитись застосовувати здобуті теоретичні знання при розв’язування задач з механіки
5
Питання для актуалізації знань:
1. Ученицю можна вважати матеріальною точкою, коли вона:
а) Робить зарядку
б) Снідає
в) Чистить зуби
г) Йде до школи
2. Механічний рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу проходить різний шлях
а) Механічний рух
б) Рівноприскорений прямолінійний рух
в) Нерівномірний прямолінійний рух       
г) Рівномірний прямолінійний рух
3. Механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу
здійснює однакові переміщення.
а) Механічний рух 
б)Рівноприскорений прямолінійний рух
в) Нерівномірний прямолінійний рух
г) Рівномірний прямолінійний рух
4. Прямолінійний рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні
інтервали часу змінюється однаково.
а) Рівномірний прямолінійний рух                 
б) Рівноприскорений прямолінійний рух
в) Нерівномірний рух 
г) Рівномірний рух тіла по колу
5. Фізична величина, яка дорівнює інтервалу часу, за який тіло здійснює один оберт.
а) Лінійна швидкість руху тіла            
б) Кутова швидкість
в) Період обертання
г) Обертова частота
6. Такий криволінійний рух, при якому траєкторією руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом.
а) Рівномірний прямолінійний рух 
б) Рівноприскорений прямолінійний рух
в) Нерівномірний рух 
г) Рівномірний рух тіла по колу
7. Такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали
часу здійснює однакові переміщення і траєкторія його руху є прямою лінією.
а) Рівномірний прямолінійний рух
б) Рівноприскорений прямолінійний рух
в) Нерівномірний рух
г) Рівномірний рух тіла по колу
8. Рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу проходить різний шлях.
а) Рівномірний прямолінійний рух   
б) Рівноприскорений прямолінійний рух
в) Нерівномірний рух
г) Рівномірний рух тіла по колу
 9. Яка одиниця вимірювання прискорення?
а) м                     б) с                  в) м/с                     г) м/с2
10. Яка одиниця вимірювання кутової швидкості?
а) м                     б) рад/с                  в) м/с                     г) м/с2
11. Яка одиниця вимірювання доцетрового прискорення?
а) м                     б)рад/с                  в) м/с                     г) м/с2

6
PrevNext