Book Creator

In het ziekenhuis

by Jacha Bos

Cover

Loading...
In deze les werk je met je leerlingen rond beweging. Binnen het thema ziekenhuis bewegen de leerlingen achtereenvolgens als:

- Een patiënt die geprikt zal worden en een verpleegster die
de prik moet geven in de prikafdeling;

- Een patiënt die in het gips zit in de gipsafdeling;

- Een patiënt die in quarantaine moet en een andere patiënt die
even op bezoek komt in de quarantaineafdeling;

- Dokters en verpleegsters die gehaast door de gangen van het
ziekenhuis lopen en geflitst worden in de röntgenafdeling.

Als vier hoofdverpleegkundigen van deze vier afdelingen nemen bepaalde leerlingen dan het voortouw in het bewegen en het dansen.
INHOUD

Thema “Ziekenhuis”

Afdelingen: kinderafdeling, kraamafdeling, intensieve zorgen, spoedafdeling, geriatrie, neurologie, …

Mensen in het ziekenhuis: patiënten, dokters, verplegers, bezoekers, onderhoudspersoneel, winkeliers, ...


Verkenning van de bewegingsmogelijkheden in de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

- Prikafdeling

De patiënt lijdt aan een erg gekke ziekte en moet een spuitje krijgen. De patiënt ziet dit niet zitten en gaat op de vlucht (gekke verplaatsingsvorm, niet lopen,).

De verpleegster denkt dat ze het minst zal opvallen als ze de patiënt imiteert en gaat op dezelfde gekke manier haar patiënt achterna (niet lopen, geen tikspel).

> Eén verplaatsingsvorm op de grond en één rechtop.
METHODE-   Wie heeft er al eens in het
ziekenhuis gelegen?
-   Waarom lag je in het
ziekenhuis?
-   Op welke afdeling lag je
dan?
-   Welke afdelingen zijn er
nog in een ziekenhuis?
-   Wie loopt er allemaal rond
in het ziekenhuis?
Wat doen die mensen
daar?


CD Dansspetters B, nummer 24

-   De leerlingen gaan per 2
staan en geven elkaar
de nummers 1 en 2.
-   De nummers 1 zijn de
patiënten en de nummers
2 zijn de verpleegsters.
-   De leerkracht legt de
beweegreden en de
opdracht uit.
-   De leerlingen voeren de
opdracht uit zo lang de
muziek speelt.
-   De leerlingen wisselen van
rol.
-   De opdracht wordt
herhaald (ieder 2x).
INHOUD

- Gipsafdeling

De patiënt loopt rond met een lichaamsdeel dat erg gek ingegipst is. Dat ene lichaamsdeel beweegt dus niet, de andere lichaamsdelen wel. De andere ll observeert en raadt nadien welk lichaamsdeel er in het gips lag. 

De patiënt gaat met het ingegipste lichaamsdeel winkelen (producten kiezen, inladen, naar de kassa), naar buiten gaan + papiertjes oprapen,…


- Quarantaine

De patiënt heeft een zeer besmettelijke ziekte en ligt in quarantaine, de ander komt op bezoek.
De bezoeker vertelt heel traag met gebaren een verhaal. De patiënt volgt deze bewegingen en doet ze onmiddellijk na om het verhaal zo goed mogelijk te begrijpen. 

> Het tempo van de muziek volgen.
METHODE

CD Dansspetters B, nummer 31

-   De leerkracht legt de
beweegreden en de
opdracht uit.
-   De nummers 1 zijn de
patiënten, de nummers 2
observeren.

-   De lln voeren de opdracht
uit zo lang de muziek
speelt.
-   De nummers 2 raden welk
lichaamsdeel ingegipst
was.
-   De lln wisselen van rol.
-   De opdracht wordt
herhaald (ieder 2x).

CD Dansspetters B, nummer 27

-   De lkr legt de
beweegreden en
de opdracht uit.
-   De nummers 1 zijn de
patiënten, de nummers
2 komen op bezoek.
-   De lln voeren de opdracht
uit zo lang de muziek
speelt.
-   De patiënten trachten het
verhaal te vertellen dat de
bezoekers uitgebeeld
hebben.
-   De lln wisselen van rol.
-   De opdracht wordt
herhaald.
INHOUD

- Röntgenafdeling

De dokters en verpleegsters lopen gehaast met dossiers onder hun arm door de gangen van het ziekenhuis. In de röntgenafdeling worden ze echter geflitst en staan ze op de foto. Ze poseren telkens met veel flair!


- De dansstructuur

Refrein :

“Het ziekenhuis wat een gedoe!”

(Handen aan het hoofd, hoofd heen en weer schudden.)

“Oh waar moet ik nu naar toe?”

(Op alle knopjes van de lift drukken.)

“De lift gaat op en neer, altijd op en neer.”

(Per 2 samen op en neer bewegen.)

“Auw, auw, auw, wat doet dat zeer!”

(3 verschillende plaatsen vastnemen die pijn doen.)
METHODE

CD Dansspetters B, nummer 25

-   De lkr legt de
beweegreden en de
opdracht uit.
-   Alle lln wandelen op de
muziek gehaast rond.
-   Stopt de muziek dan
poseren ze voor de foto
(4x).


-   Lkr laat de muziek horen
en zingt voor.
-   Lkr en lln zingensamen
mee met de muziek.
-   De lln zitten per 2 in een
lift van het ziekenhuis en
verzinnen bewegingen bij
elk zinnetje.
-   Het refrein wordt
geoefend met zang en
gebaren.
INHOUD

- Verschillende afdelingen

- Prikafdeling: één
patiënt en één
verpleegster
- Gipsafdeling: 2
verschillende
lichaamsdelen
ingipsen, telkens
losschudden
- Quarantaine: één
patiënt en één
bezoeker…geen
verhaal, gewoon
spiegelen
- Röntgenafdeling:
3x 3 verschillende
foto’s en één
eindfoto met de
hele groep

De volledige dans
METHODE

- De muziek wordt telkens
stopgezet na het refrein:
- De lkr duidt een
hoofdverpleegkundige
aan die de afdeling
aankondigt.
- De lkr legt uit wat er
gebeurt op de afdeling.
- De lkr zet de muziek op en
de lln voeren uit.
- Voor het refrein komen de
lln terug per 2 in hun lift
staan.
- De lkr zet de muziek op en
de lln voeren heel de dans
uit. De 4
hoofdverpleegkundigen
kondigen telkens hun
afdeling luid aan.
PrevNext