Book Creator

Clasa a IV-a Subiectul lecției Starea sănătății și igiena personală

by Lidia Vlas

Cover

Loading...
Loading...
Proiect de lecție
la limba și literatura română,clasa a IV-a,
instituții cu predare în limbile miorităților naționale,
în cadrul Programului Transnațional de mentorat ”Educație online prin parteneriate”
Loading...
Proiect de lecție
la limba și literatura română,
clasa a IV-a,
în instituțiile cu predare în limbile
minorităților naționale,
în cadrul Programului Transnațional
”Educație Online prin parteneriate”
Loading...
Autor: Vlas Lidia
Instituția: IPLT ”M.Koțiubinski”
Mentori: Stratulat Alina ,Coman Simona Roxana
Țara: Republica Moldova
Disciplina:Limba și literatura română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale
Unitatea de conținut:Copilul în familie
Unitatea de învățare: Viața sănătoasă
Subiectul lecției: Starea sănătății și igiena personală
Unități de competență:
1.1 Identificarea unor informații conform anumitor criterii.
2.1Utilizarea adecvată a elementelor lexicale și a modelelor de vorbire în demersuri comunicative noi.
3.3 Citirea corectă, fluentă, conștientă și expresivă a propozițiilor, textelor.
4.3 Formularea întrebărilor simple, directe.
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
- să selecteze informația, conform algoritmului propus;
- să utilizeze corespunzător lexicul învățat;
-să citească corect, fluent, conștient textul propus la lecție;
-să alcătuiască întrebări simple în baza textului propus;
-să-și argumenteze răspunsurile;
-să se autoevalueze.
Tipul lecției:de asimilare a noilor conținuturi
Strategii didactice:
metode și tehnici: alege și argumentează,lectura scrierea,
forme de organizare:individual, frontal,online
mijloace de învățare:manualul, lecții online,fișe de lucru.
Strategii de evaluare:
-forme, metode de evaluare:fișe de autoevaluare,
-produsul evaluat: posterul
Resurse educaționale:
1.https://www.youtube.com/watch?v=DEPRmE0vKsM
2.https://learningapps.org/display?v=pg2e3fvfa21
3.https://wordart.com/4pxoersk3otc/word-art
Evocare
Profesorul propune elevilor să audieze cântecul și să răspundă la întrebări.
Răspundeți la întrebări:
Pe cine vedeți în acest filmuleț?
Ce fac copiii?
Cum sunt ei?
Cum credeți, sunt fericiți sau nu? Argumentați răspunsul.
Model: Cred că copiii sunt fericiți, deoarece sunt ...
Realizarea sensului
1.
Profesorul demonstrează lexicul de referință. Elevii repetă .
Sărac
Comoară
Aur
Sănătate
Neprețuită- fără preț
Bogat
2.
Elevii vor fi ajutați să memoreze lexicul prin jocuri interactive.
3.Cu lexicul nou se alcătuiesc îmbinări de cuvinte, enunțuri.
Elevii vor viziona un fragment din lecția propusă
( min.5.30-6.36) și vor răspunde la sarcina prelectură.
PrevNext