Book Creator

Com arriba un pollet dins un ou?

by catiana petro

Pages 2 and 3 of 7

Loading...
Quin tipus d'animals són els pollets?
Loading...
Els pollets són un aus vertebrades que neixen d'ous per tant són vivípars. No només els pollets surten d'ous, hi ha altres animals que neixen d'aquesta manera.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Com podem distinguir el gall de la gallina?
Loading...
El gall i la gallina són el mascle i la femella adults de la subespècies Gallus gallus domesticus. Les evidències es fan evidents de seguida.El gall té una cresta molt més gran, la cua és més gran i cridarena, les potes estan proveïdes d’esperons. La gallina és més menuda i lleugera i són les que ponen els ous.
Loading...