Book Creator

КНИЖКА

by Aneliq Miteva

Pages 2 and 3 of 12

Насоки за родители на деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Loading...
„Децата в едно семейството са като цветята в един букет-
все се намира  някое,  което не може да застане така,
 както иска аранжорът.” Марселин Кокс 
Comic Panel 1
Loading...
Уважаеми родители пред вас стоят много въпроси, а ние ще се опитаме да ви дадем отговорили или насоки, какво е това Хиперактивност и дефицит на вниманието -начина да се справите и специалисти за терапия.
Надяваме се да ви бъдем полезни!
Comic Panel 2
Loading...
В най-общи линии, хиперактивността се проявява в следните насоки:
Импулсивност 
Дефицит на внимание 
Проблеми със съсредоточаването 
Затруднения в комуникацията и социалното общуване
Постоянна раздразнителност, придружена с прекомерна активност
Определение за хиперактивно дете - ,,Трите основни характеристики на хиперактивните деца са невнимание, хиперактивност (т.е високи нива на активност, които надвишават това, което нормално се демонстрира от децата на дадена възраст) и импулсивност; втория е предимно невнимателен, а третият комбинира невнимателност с хиперактивност и импулсивност.
Хиперактивните деца – Психолог – Таня Георгиева (varna-psiholog.com)
Определение за дефицит на вниманието - ,,Дефицит на вниманието или Синдром на дефицит на вниманието (СДВ) се характеризира с трудности да се задържи и превключва вниманието, трудности в отсяването на нужната информация, липса на организация. В същото време, ако е налице мотивация за дейност, (например при спортните дейности), тогава се демонстрират добри възможности за концентрация.”
Дефицит на вниманието - Neuro Therapy (neuro-therapy.eu)
Съветите на Ваня Матанова и Екатерина Тодорова в тяхното ръководство :
Какви са симптомите които родителите трябва за разпознаят у детето си с Хиперактивност и дефицит на вниманието след което да потърсят съвет и мнение на специалист:
А.
1. Шест (или повече) от следващите симптоми на невнимание, които да продължат
поне 6 месеца по начин, който е маладаптивен или неконсистентен на развитийното
ниво:
 – чест провал в съсредоточаване на вниманието, чести грешки в училищна или друга
активност;
– често са затруднени да задържат вниманието си на една задача или на една
активност;
 – обикновено изглежда, че не слушат когато им се говори;
– обикновено не се придържат към инструкциите, които им се дават и се провалят в
домашните работи, всекидневните задължения, както и в задълженията, свързани с
работата;
– обикновено са затруднени в организирането на задачите и задълженията си;
– често избягват това, което не им харесва, и не са склонни да се обвързват със
задачи, които изискват активиране на менталните процеси;
 – често губят вещите, които им са необходими за техните задачи или активности;
– много лесно се разсейват под влияние на външен стимул;
– често са разсеяни във всекидневните активности.
Comic Panel 1
2. Шест (или повече) от следващите симптоми на хиперактивност – импулсивност с продължителност поне 6 месеца по начин, който е маладаптивен или неконсистентен на развитийно ниво:
 2.1. Хиперактивност:
 – често мърдане с ръце или крака или въртене на стола;
– често напускат мястото си в ситуации, когато от тях се очаква да останат там;
– по-скоро тичат и се катерят в ситуации, в които това поведение е несъответно;.
 – обикновено имат затруднения да си играят спокойно в свободното си време;
– винаги са готови да тръгнат на някъде;
– често говорят прекалено много.
2.2. Импулсивност:
– често изстрелват отговорите преди да е довършен въпросът;
– имат затруднения в изчакването на реда си;
– обикновено прекъсват и се включват в разговорите на другите.
Б. – Наличието им преди 7-годишна възраст
– хиперактивно-импулсивни или симптоми на невнимание.
В. – Симптомите да присъстват в две или повече области (училище, у дома...).
 Г. – Трябва да има ясни доказателства за значими дисфункции в социалното и
академичното функциониране.
 Д. – Тези симптоми не са част от генерализирани разстройства на развитието,
шизофрения или други психични разстройства
Comic Panel 1
Comic Panel 1
за допълнителна информация може да потърсите тук :

Thought Bubble
Boom
Какво е характерно за поведението хиперактивност и агресия?
Това е характерно психическо състояние в детската или в юношеската възраст.
То е свързано с развитието на гняв, предизвикан от външни фактори, водещ до физическа агресия.
Ако не бъдат предприети необходимите мерки за скорошно преодоляване, може да се появят сериозни последствия при детето.

https://nlptherapy.bg/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
PrevNext