Book Creator

ספר משחקים חינוך גופני

by שיטת D.G - הרזיה וחיטוב

Pages 2 and 3 of 6

ספר משחקים - חינוך גופני
דניאל גבאי
Loading...
אולטימייט פריזבי - מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות, לכל קבוצה יש שער. נקודה נחשבת כאשר מבצעים מסירה בין השחקנים של אותה קבוצה והפריזבי לא נפל והתפיסה התרחשה בתוך השער של הקבוצה היריבה. אסור להתקדם בצעדים עם הפריזבי אלא רק במסירות. אין להפריע/לחסום את השחקן עם הפריזבי ניתן לחטוף את הפריזבי באוויר. אם הפריזבי נופל על הרצפה הכדור עובר לקבוצה היריבה. כאשר קבוצה עושה נקודה הקבוצה נשארת בחצי המגרש שבו היא הכניסה את הנקודה ומעבירה את הפריזבי לקבוצה שספגה נקודה. משחקים ללא שופט.
Loading...
בייסבול (בית שדה)- מחלק את הכיתה לשתי קבוצות קבוצת הבית וקבוצת השדה. על המגרש אני שם 4 חישוקים/קונוסים (יוצר סוג של ריבוע) כל תלמיד מקבוצת הבית צריך לחבוט בכדור אם תופסים את הכדור מהאוויר השחקן שחבט פסול, אם תלמיד חבט בכדור וברגע שהוא רץ בין הבסיסים והשחקנים של קבוצה השדה הספיקו להכניס את הכדור לאחד מהבסיסים הארבע מסביב למגרש או החישוק שמימנו חבט אז התלמיד שרץ פסול. לאחר מכן מחליפים תפקידים קבוצה השדה הופכת להיות קבוצת הבית וההפך. קבוצה צוברת נקודות כל תלמיד שהשלים סיבוב שלם נקודה של קבוצה הבית.
Loading...
כדור לוח מחלק את הכיתה ל 4 קבוצות, כל קבוצה מול סל עם כדור אחד. הקבוצה עומדת בטור מול הסל כל תלמיד זורק ללוח ביד אחת (יד דומיננטית) התלמיד שנמצא הבא בתור צריך לתפוס את הכדור באוויר לפני שהוא נופל לרצפה, המטרה של הקבוצה לבצע כמה שיותר תפיסות ברצף, כאשר הכדור נופל לרצפה מאפסים את הספירה.
בהמשך משחקים על מגרש שלם בכל מגרש 2 קבוצות, הקבוצה צריכה לפגוע בלוח של הקבוצה היריבה (זריקה ביד אחת, מהחצי של הקבוצה היריבה), כל פגיע בלוח של הקבוצה היריבה שווה לנקודה,
מעלים את דרגת הקושי צריך לזרוק את הכדור לפגוע בלוח ושהכדור יפגע ברצפה רק אם הכדור נגע ברצפה נקודה.
ניתן להעלות עוד את דרגת הקושי צריך לזרוק את הכדור לפגוע בלוח ורק שחקן של הקבוצה התוקפת צריך לתפוס את הכדור בשביל לזכות בנקודה.
ציוד: מגרש/אולם, 4 סלים, 2 כדורים.
כדור זוהר- מחלק את הכיתה לשתי קבוצות כל קבוצה בחצי שלה אסור לרוץ עם הכדור ניתן להתקדם עם הכדור רק במסירות, אם הכדור נופל לרצפה לשחקן שנפל הכדור אסור לגעת בכדור. את הכדור ניתן לקחת באוויר או שנפל לרצפה, אסור לחסום את מי שמוסר את הכדור אך מותר לחסום את מי שמקבל את הכדור. נקודה עושים כאשר שחקן מכין את הכדור באוויר והשחקן השני צריך לצלוף עם היד בכדור ולהכניס לשער (נקודה אחת), עם הברך/הראש בנגיחה (שתי נקודות). בשער יש שוערים.

ציוד: כדור ספוג 1 + שני שערים.
X2
תלמידים על ספסלים מחלק את הכיתה לשתי קבוצות כל קבוצה נמצאת בחצי שלה, לכל קבוצה יש ספסל ושחקן שנמצא על הספסל בחצי של הקבוצה היריבה המטרה למסור את הכדור לשחקן האוויר, לשחקן שעל הספסל אסור לרדת מהספסל, אין לחטוף את הכדור מותר לחסום, מותר לתפוס את הכדור כאשר הוא באוויר ואין לרוץ עם הכדור ביד, לתחם את גבולות המגרש, לתחם את הרחבה שבה נמצא הספסל (אסור לשחקני ההגנה ולשחקני ההתקפה להיכנס לרחבה) אם שחקני ההגנה נכנסים לרחבה פנדל זריקת כדור לשחקן שעל הספסל מחצי המגרש אם שחקן ההתקפה נכנס לרחבה כדור עובר.
ציוד: 2 ספסלים, אולם/מגרש, כדור יד/ספוג במידת הצורך כיפות.
X2

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext