Book Creator

Matematika

by BRIGITA

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Portfolio
Comic Panel 1
Trikotniku očrtana krožnica
POSTOPEK
1. Narišemo simetrale vseh treh stranic trikotnika.

2. Presečišče simetral povežemo z enim izmed oglišč.

3. S šestilom narišemo krožnico z danim polmerom.
PHOTOBOOK
DOCUMENT YOUR WILDEST ADVENTURES
A Photobook by Author Name
CAPTIONS (clockwise) insert your text captions here

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext