Book Creator

"Космос" - проектно-базирано обучение

by Firdes Rushudova

Cover

Loading...
Loading...
"КОСМОС"
Loading...
Проектно-базирано обучение
в часовете по ИТ
Loading...
Изготвил: Фирдес Рушудова
Loading...
2021
Въведение
Настоящата електронна книга е вдъхновена от участието ми в проект: „Учители – творци, новатори, медиатори и вдъхновители” по програма „ЕРАЗЪМ +“, КД 1. Тя представя добра практика на използване на проектно-базирано обучение. Съдържа проекти на ученици от X клас при I СУ "Св. Седмочисленици", гр. Търговище, изработени в часовете по информационни технологии. Всички творби са изпратени в Национален конкурс с международно участие „Космонавтика 2021“ и публикувани в сайта http://pica-center.com/2021/, както и във фейсбук страницата на организаторите https://www.facebook.com/groups/2012070102203452/.
Star;
Автор: Ралица Добрева, X а клас
Категория: "Рисунка"
Автор: Невена Павлова, X а клас
Категория: "Рисунка"
Автор: Атила Якубов, X а клас
Категория: "Рисунка"
Автор: Велислава Дилова, X а клас
Категория: "Рисунка"
PrevNext