Book Creator

FOCUS 2023

by Vilma Žvinklienė

Pages 2 and 3 of 36

Loading...
Be fotografijos sunku įsivaizduoti gyvenimą XXI amžiuje. Fotografija tapo tokia prieinama, jog retas Lietuvoje mobiliajame telefone neturi funkcijos fotografuoti. Fotografuojama daug. Vaizdas tapo nauja komunikacijos priemone, išraiškos būdu. Fotografija palengvina įvairių užsiėmimų eigą ir yra žinių perteikimo dalis. Taigi, sumaniai ir protingai naudojantis šiomis technologijomis, galima mokymo(si) procesą paversti patraukliu ir integruoti kelis mokomuosius dalykus, kartu sudarant galimybę mokiniams kūrybiškai veikti.

„FOCUS“ konkurso metu mokiniai lavins 5 kompetencijas:

* komunikavimo,
* kultūrinę,
* kūrybiškumo,
* pažinimo,
* skaitmeninę.

Dalyviai:
7 – 11klasių mokiniai.

Tikslai:
* Lavinti komunikavimo anglų kalba kompetencijas: reikšti mintis, jausmus ir faktus raštu ir žodžiu, klausytis, suprasti informaciją užsienio kalba. Skatinti kultūrinį ir sociokultūrinį pažinimą. 
* Plėsti mokinių žinias apie fotografijos ypatumus.
* Skatinti mokinius savarankiškai mokytis bei ieškoti informacijos, praktiškai ją pritaikant.
* Ugdyti mokinių kūrybiškumą.
* Organizuoti patyriminį mokymą(si) už mokyklos ribų.

Organizatorius:
Gargždų „Kranto“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Žvinklienė.

Partneriai:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius ir Klaipėdos rajono švietimo centras.
Loading...
Loading...
„There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer.“

/Ansel Adams/
Loading...
Loading...