Book Creator

FOCUS 2023

by Vilma Žvinklienė

Cover

Loading...
Loading...
Virtualus
foto konkursas - paroda
Loading...
LET‘S
FOCUS ON
GEOMETRIC SHAPES
AND LINES
AROUND US
Loading...
2023 m.
balandžio 3 d. - gegužės 18 d.
Be fotografijos sunku įsivaizduoti gyvenimą XXI amžiuje. Fotografija tapo tokia prieinama, jog retas Lietuvoje mobiliajame telefone neturi funkcijos fotografuoti. Fotografuojama daug. Vaizdas tapo nauja komunikacijos priemone, išraiškos būdu. Fotografija palengvina įvairių užsiėmimų eigą ir yra žinių perteikimo dalis. Taigi, sumaniai ir protingai naudojantis šiomis technologijomis, galima mokymo(si) procesą paversti patraukliu ir integruoti kelis mokomuosius dalykus, kartu sudarant galimybę mokiniams kūrybiškai veikti.

„FOCUS“ konkurso metu mokiniai lavins 5 kompetencijas:

* komunikavimo,
* kultūrinę,
* kūrybiškumo,
* pažinimo,
* skaitmeninę.

Dalyviai:
7 – 11klasių mokiniai.

Tikslai:
* Lavinti komunikavimo anglų kalba kompetencijas: reikšti mintis, jausmus ir faktus raštu ir žodžiu, klausytis, suprasti informaciją užsienio kalba. Skatinti kultūrinį ir sociokultūrinį pažinimą. 
* Plėsti mokinių žinias apie fotografijos ypatumus.
* Skatinti mokinius savarankiškai mokytis bei ieškoti informacijos, praktiškai ją pritaikant.
* Ugdyti mokinių kūrybiškumą.
* Organizuoti patyriminį mokymą(si) už mokyklos ribų.

Organizatorius:
Gargždų „Kranto“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Žvinklienė.

Partneriai:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius ir Klaipėdos rajono švietimo centras.
„There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer.“

/Ansel Adams/
FOTO KONKURSO – VIRTUALIOS PARODOS EIGA
* Darbai siunčiami nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki gegužės 2 d.

* Virtuali paroda nuo 2023 m. gegužės 16 d.

* Rezultatų paskelbimas 2023 m. gegužės 18 d.
E-mail:  vilma.zvinkliene@krantas.gargzdai.lm.lt

Registruojantis mokytojas pateikia užpildytą dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1).
KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI
* 2022–2023 metais sukurtos nuotraukos.

* Tik skaitmeninių nuotraukų rinkmenos. Dydis iki 5 MB.

* Spalvotos arba nespalvotos.

* Leidžiama redaguoti, tačiau nuotrauka turi išlikti natūrali. Negalima iš nuotraukos pašalinti jokių joje esančių detalių (žmonių, daiktų, pan.). Galimi tik fotografuojant gauti specialieji efektai.

Pavadinime nurodyti:

Langai_Vardas Pavardė_9_Gargždų Piliakalnio mokykla
PrevNext