Book Creator

Az irgalmas szamaritánus

by Csilla Csiki

Cover

Loading...
ÓRATERV
AZ IRGALMAS SZAMARITÁNUS
KOROSZTÁLY: V-XII.osztály
Loading...
Loading...
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Heterogén csoportalakítás azonos témakörű képes kártyák használatával, kártyahúzással. pl. háziállatok a baromfiudvarból, vadállatok az erdőből, madarak, hüllők, tengeri élőlények, stb.

A 4 fős csoportokban a feladatok elosztása a kis kártyák segítségével.
  1. eszközfelelős
  2. időgazda
  3. felolvasó
  4. csendkapitány

A bibliai történet kiosztása a tanár által kinyomtatott lapon, majd a feladatlapok kiosztása, illetve a munkaidő, keretek ismertetése és a csoportmunka elkezdése.
https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q&list=RDQM5138W_gRANw&start_radio=1
Közösségi megosztás, a felolvasók, illetve az eszközfelelősök segítségével, minden feladat vagy kérdés megoldása után.
Az irgalmas szamaritánus.
25Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” 26Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” 27Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” 28„Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. 29De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” 30Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 31Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. 32Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. 33Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. 34Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. 36Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” 37„Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”
https://szentiras.hu/SZIT/Lk10#heading_20301002500_3
Elmélyítés a Hat gondolkodó kalap módszerével, vezetett vitával a szamaritánus cselekedetéből kiindulva.
Vehetünk pl. egy konkrét velünk, az osztályközösségben megtörtént hasonló esetet vagy egy konkrét példát napjainkból. ( Én mit tettem volna? Ő hogyan élte meg az eseményt, akiről szó van, mit tett, hogyan reagált... stb.)
Hat gondolkodó kalap: Edward De Bono, a
gondolkodási képességek nemzetközileg is elismert szakértője, a „laterális
gondolkodás” koncepciójának megfogalmazója, újszerű módszert javasol a
kreativitás serkentésére. Hat különböző kalapot ír le, melynek mindegyike más
színű, s ezeket rendeli hozzá a különböző tárgyalási szempontokhoz. Lehetőség
arra, hogy karmesterként irányítsuk egy-egy kalap használatának bevezetésével a
tanulók vitáinak alakulását a konstruktív együttműködés fele.
A fehér kalap : semleges és objektív, főként a tárgyszerű tényekkel és adatokkal foglalkozik.
A piros kalap: érzelmi szemszögből nézi a témát, és a személyes vélemény kimondását teszi lehetővé. Piros kalapban nem kell, nem is szabad indokolni.
A fekete kalap: foglalkozik mindazon gondolatokkal, amelyek azt mondják el, hogy miért nem lehet valamit megtenni. A hibákra és a nehézségekre hívja fel a figyelmet.
A sárga kalapban: a csoport derűlátóan tekint az ügyek várható kimenetelére. Hozzáállása konstruktív és alkotó, lehetővé teszi a logikus gondolkodást és az álmodozást is.
A zöld kalap: a természetes bőséggel és fejlődéssel áll kapcsolatban. A kreativitás és az új gondolatok jele. Zöld kalapban bármilyen ötlet bedobható, a legképteleneb is.
Kék kalapban: a csoport leginkább folyamatok – köztük a többi kalap irányításával és szervezésével foglalkozik. Meghatározza a témát és a célt, majd következtetéseket kér.
Kék kalapban kezdhetjük a megbeszélést, és abban is összegezhetünk.
PrevNext