Book Creator

Креативні завдання з української літератури для індивідуальної та групової роботи

by Галина Старинець

Cover

Loading...
Loading...
Коростишів
2022
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
Житомирської обласної ради
Галина Старинець

Креативні завдання
з української літератури
для індивідуальної та групової роботи
Інтерактивний довідник-практикум
ІІ курс
Коростишів
2022
Старинець Галина Володимирівна, викладач української мови та літератури, викладач вищої кваліфікаційної категорії Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка, викладач-методист.
Креативні завдання з української літератури для індивідуальної та групової роботи. Інтерактивний довідник-практикум. ІІ курс, Коростишів, 2022. 55 с.
Збірник креативних завдань створено з метою якісної та ефективної підготовки студентів до занять з української літератури, оволодіння ними навчальним матеріалом, пробудження жаги до пізнання.
За цим посібником студенти можуть готуватися як самостійно, так і на заняттях у коледжі.Розглянуто і схвалено на засіданні предметної (циклової) комісії викладачів української літератури та української мови з методикою навчання


Протокол № від 20 р.
Шановний студенте!

Сучасний освітній процес вимагає від усіх його учасників, щоб здобувач у виші отримав не лише конкретні знання зі спеціальності, але й навчився спостерігати, досліджувати, узагальнювати, робити самостійні висновки, розвивати креативне мислення. Це особливим чином стосується нашого навчального закладу, адже ми готуємо вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Важливим напрямом нашої спільної роботи є формування креативної компетентності – здатності до розв’язання будь-якого навчального завдання творчо: бажання і вміння діяти не за зразком, а оригінально. 
Запропонований інтерактивний посібник стане в нагоді для якісної підготовки до заняття, оволодіння навчальним матеріалом, він допоможе добирати асоціації, створювати образні паралелі, аналізувати необхідну інформацію (схеми, таблиці, малюнки). Посібник містить завдання, виконання яких допоможе сформувати більш чітке й глибоке уявлення про літературний твір та його автора. Ці прийоми значно полегшують процес навчання, допомагають складне зробити простішим, зберігаючи при цьому якість.
Посібник поділяється на теми, перелік яких подано в кінці із вказівкою сторінок. Теми відповідають програмі з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи (рівень стандарту), на основі якої розроблено робочу програму для студентів ІІ курсу. Після назви розділу подається план, який допоможе тобі виділити базові поняття і терміни, які необхідно засвоїти, та скоригувати власний план дій. Після плану розміщено QR-код – це посилання на лекцію (якщо у тебе немає змоги скористатись підручником чи іншим інформативним матеріалом). Після опрацювання теоретичної частини раджу читати текст твору (тексти поезій містяться в самому матеріалі, щодо прозових творів – шукай посилання на аудіокнигу), а потім переходь до виконання завдань. 
До кожної теми розроблено творче чи креативне завдання, яке формує критичне мислення і допомагає усвідомити теоретичний матеріал. Є завдання індивідуальні та призначені для роботи в групах чи парах. Якщо у тебе виникають труднощі, обов’язково скористайся детальною інструкцією – вона розміщена після завдання. 
Пам`ятай: завдання, виділені синім кольором, - для перегляду і ознайомлення, а червоним - для виконання у робочому зошиті або на онлайн-ресурсах.
Матеріал доповнюється посиланнями на екранізацію твору, фільм чи інший твір мистецтва.
Отож, дорогий читачу, вправляйся сам і залучай до цього друзів і близьких, створюй карти, схеми, інфографіку, глосарій – шукай, дерзай і твори! Хочу вірити, що мій посібник стане поштовхом до розмірковувань і творчості, буде для тебе не Істиною, а пошуком.
І насамкінець – вір у себе, знайди в собі силу – тоді життя відповість тобі винагородою. 
План
1. Суспільно-історичні умови розвитку літератури.
2. Літературний процес: стильові течії, літературні угруповання, ідейно-тематичне спрямування літератури.
3. Літературна дискусія та участь у ній ідеологів модернізму та соцреалізму.
4. Поняття про «розстріляне Відродження».
Працюючи з посібником, використовуй позначки:
мисли критично
розвивай творчість
працюймо разом
обговорення творів мистецтва
посилання на фільм
Готуючись до заняття, працюй з підручниками:
PrevNext