Book Creator

S moje točke gledišta / FROM MY POINT OF VIEW

by Željka Milošević Parohttps://app.bookcreator.com/books/8Hk1p4P1TbOY4MQm1m9vSQ

Cover

Loading...

Loading...
međunarodni eTwinning projekt
"S MOJE TOČKE GLEDIŠTA"
Loading...
Škola likovnih umjetnosti Split, 2021./22.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
prikaz projektnih
aktivnosti
Loading...
presentation of
project activities
Međunarodni eTwinning projekt "S moje točke gledišta"
Škola nositelj projekta: Škola likovnih umjetnosti Split / Hrvatska
Škola partner: Nurdağı, Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi - TURKEY
Trajanje projekta: 2021./22.

for participating in the eTwinning project
"FROM MY POINT OF VIEW" /"S MOJE TOČKE GLEDIŠTA" 2021./22.
https://twinspace.etwinning.net/188880/home
International eTwinning project "From my point of view"

Project holder: School of Fine Arts Split / Croatia

Partner school: Nurdağı, Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi - TURKEY

Project duration: 2021/22

Authors, project leaders and coordinators:

- Željka Milošević Paro, prof. professional subjects
- Serhat CENGİZ, prof.
- Aleksandra Dužević, pedagogue
O PROJEKTU:
"S moje točke gledišta..." je jednogodišnji međunarodni projekt za srednjoškolce. Kroz različite aktivnosti propitujemo probleme i društvene pojave, pokušavajući ih sagledati sa različitih strana (pružatelj /korisnik; napadač/žrtva; zdrav/bolestan; društven/nedruštven; čisto/prljavo; hrabro / bojažljivo). Svaka aktivnost se zasniva na istraživanje učenika i različitih stajališta te konačnom literarnom, glumačkom, likovnom, video uratku ili diskusiji /forumu za timove učenika. Nastavnik, zajedno s učenicima izabire njima najprimjerenije aktivnosti kroz koje bi razmatrali odabranu temu. Glavni dio aktivnosti će se odvijati tijekom redovnog odgojno-obrazovnog rada u školi, kroz različite oblike nastave, aktivnosti projekta su ugrađene u Školski kurikulum. Ključne riječi: društvo, socijalna briga, ekologija, društveni odnosi, navike, suživot
ABOUT THE PROJECT:
"From my point of view ..." is a one-year international project for high school students. Through various activities, we question problems and social phenomena, trying to look at them from different angles (provider / user; attacker / victim; healthy / sick; social / non-social; clean / dirty; brave / timid). Each activity is based on research of students and different points of view and the final literary, acting, art, video or discussion / forum for student teams. The teacher, together with the students, chooses the most appropriate activities for them to consider the chosen topic. The main part of the activities will take place during the regular educational work in the school, through various forms of teaching, project activities are built into the school curriculum. Key words: society, social care, ecology, social relations, habits, coexistence
STRANICE su virtualni prostori na TwinSpace-u na kojima se odvijaju naše aktivnosti, vidljive za sve sudionike/ce (nastavnici i učenici) kao i za "goste" projekta
Pages are virtual spaces on the TwinSpace where our activities take place, visible to all participants (teachers and students) as well as to the "guests" of the project
PRIVOLE / SUGLASNOSTI / ZAŠTITA PODATAKA
Pozornost je posvećena privolama i suglasnostima. Roditelji (skrbnici) su potpisali privole za sudjelovanje njihove djece - učenika/ca u projektu, te za objavljivanje njihovih fotografija prilikom rada na aktivnostima.
Na strani projekta, stručni suradnici su objavili obrazac privola za roditelje.
Ispunjeni obrasci-privole pohranjeni su u arhivi ustanova - sudionica projekta.
Za sve stručne materijale, upotrebljene u projektu, zatražena je i dobivena dozvola korištenja.
On the project side, expert associates published a consent form for parents. Completed consent forms are stored in the archives of the participating institutions.
For all professional materials used in the project, a use permit was requested and obtained.
CONSENT / CONSENT / DATA PROTECTION
Sudionici/e projekta:
- 17 nastavnika/ca, 122 učenika/ce iz
3 države (Hrvatska, Srbija, Turska) te 1 gost
Project participants:
- 17 teachers, 122 students from
3 countries (Croatia, Serbia, Turkey) and 1 guest
PrevNext