Book Creator

Bilim, Teknoloji ve Toplum

by zeynep köksalan

Cover

Loading...
Bursa, 2023
İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Marie Curie...............................................................


İkinci Bölüm
Ali Kuşçu.....................................................................


Üçüncü Bölüm
Louis Pasteur............................................................
-Pasteur ve Buluşları.........................................
-Günümüzde Pasteur Buluşunun Değişimi.......................................................................

Dördüncü Bölüm
Stephen Hawking...................................................


Kaynakça.....................................................................
03
07
11
15
18
21
25
Birinci Bölüm:
Marie Curie
03
Marie Curie, 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olan Polonya doğumlu bir fizikçi ve kimyagerdir. 7 Kasım 1867'de Varşova'da doğmuş ve 4 Temmuz 1934'te Fransa'nın Passy kentinde hayatını kaybetmiştir. İlk olarak Polonya'da eğitim görmüş olup ardından Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmiştir.

Marie Curie, popüler olarak radyoaktivitenin keşfi çalışmasıyla bilinir. Eşi Pierre Curie ile birlikte, uranyumun radyoaktif bozunumu üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda, 1898 yılında polonyum ve radyum elementlerini keşfetmiştir. Bu çalışmaları, fizik ve kimya alanlarında büyük bir ilerleme sağlamış ve bu çalışmalarla radyoloji biliminin temellerini atmış bulunmaktadır.

Marie Curie, 1903 yılında, Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. Bu sayede tarihte bir Nobel Ödülü kazanan ilk kadın olmuştur. Daha sonra 1911 yılında, radyum ve polonyumun keşfi ve araştırması sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü de kazanmıştır. Bu başarılar, onu iki kez Nobel Ödülü kazanan ilk ve hala tek kadın bilim insanı yapmaktadır.
04
Marie Curie'nin çalışmaları, tıp alanında radyoterapinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. II. Boer Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları geliştirmesi, yaralı askerlerin teşhis ve tedavisini kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için yoğun çaba sarf etmiş ve bu alanda güvenlik önlemlerinin alınmasına da öncülük etmiştir.
05
PrevNext