Book Creator

Bilim, Teknoloji ve Toplum

by zeynep köksalan

Pages 2 and 3 of 53

Loading...
Loading...
Bursa, 2023
Loading...
İÇİNDEKİLER
Loading...
Birinci Bölüm
Marie Curie...............................................................


İkinci Bölüm
Ali Kuşçu.....................................................................


Üçüncü Bölüm
Louis Pasteur............................................................
-Pasteur ve Buluşları.........................................
-Günümüzde Pasteur Buluşunun Değişimi.......................................................................

Dördüncü Bölüm
Stephen Hawking...................................................


Kaynakça.....................................................................
Loading...
03
Loading...
07
Loading...
11
Loading...
15
Loading...
18
Loading...
21
Loading...
25
Birinci Bölüm:
Marie Curie
03
Marie Curie, 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olan Polonya doğumlu bir fizikçi ve kimyagerdir. 7 Kasım 1867'de Varşova'da doğmuş ve 4 Temmuz 1934'te Fransa'nın Passy kentinde hayatını kaybetmiştir. İlk olarak Polonya'da eğitim görmüş olup ardından Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmiştir.

Marie Curie, popüler olarak radyoaktivitenin keşfi çalışmasıyla bilinir. Eşi Pierre Curie ile birlikte, uranyumun radyoaktif bozunumu üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda, 1898 yılında polonyum ve radyum elementlerini keşfetmiştir. Bu çalışmaları, fizik ve kimya alanlarında büyük bir ilerleme sağlamış ve bu çalışmalarla radyoloji biliminin temellerini atmış bulunmaktadır.

Marie Curie, 1903 yılında, Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. Bu sayede tarihte bir Nobel Ödülü kazanan ilk kadın olmuştur. Daha sonra 1911 yılında, radyum ve polonyumun keşfi ve araştırması sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü de kazanmıştır. Bu başarılar, onu iki kez Nobel Ödülü kazanan ilk ve hala tek kadın bilim insanı yapmaktadır.
04
Marie Curie'nin çalışmaları, tıp alanında radyoterapinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. II. Boer Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları geliştirmesi, yaralı askerlerin teşhis ve tedavisini kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için yoğun çaba sarf etmiş ve bu alanda güvenlik önlemlerinin alınmasına da öncülük etmiştir.
05
Marie Curie, kadınların bilimde ve akademik dünyada daha fazla yer almasını teşvik etmiş bir bilim insanıdır. Kendi deneyimleriyle, kadınların bilimsel kariyerlere erişimlerinin sınırlarını zorlaması gerektiğini savunmuştur. Marie Curie'nin başarıları ve cesareti, birçok kadın bilim insanı için ilham kaynağı olmuştur.

Marie Curie, bilime olan katkıları ve öncü çalışmalarıyla, modern fizik ve kimyanın gelişimine büyük bir etki sağlamıştır. Aynı zamanda kadın bilim insanlarının potansiyelini ortaya koymuş ve bilim dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir farkındalık yaratmıştır.

Benim bu bilim insanını seçmemdeki en büyük sebep ise Marie Curie'nin dönemin koşul ve durumları göz önüne alındığında bir bilim insanı ve kadının ilerleyebileceği en son nokta olan Nobel Ödülleri'ne kadar ilerleyebilmiş olmasıdır. Hem dönemin kadınları için oldukça etkili bir örnek hem de kadına olan bakış açıları açısından önemli bir devrim olduğunu düşünüyorum.
06
İkinci Bölüm:
Ali Kuşçu
07
PrevNext