Book Creator

בני נוער

by טל לביא

Cover

Loading...
זכיות עבודה של
בני נוער
זכיות!
-בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה. לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

-לא קיים דבר שנקרא “תקופת התלמדות” או “תקופת ניסיון”- כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת “התלמדות” או תקופת “ניסיון”. יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

-תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה על כל שעה של “יום הכנה” או “השתלמות” או “ישיבת עבודה” צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

-קנסות ועונשים – אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין “קנסות” “נזקים” וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

-בתקופת חופשת לימודים ניתן להעסיק נער שמלאו לו 16 שנה עד שעה 24:00
קישור לסירטון
youtube.com/watch?v=hTvQa0AVJO8&t=95s
3 דרכי התמודדות עם בעיות בעבודה
למשל בסירטון הילדים עוסקו מתחת לגיל 18 עד שעה מאוחרת מאוד עם זאת גם לא קיבלו הסעה חזור למרות שהמעסיק אמר להן לפני שיהיה.הם פנו עליו והוא אמר שהוא לא יכול לעזור להם.
דבר ראשון!
הייתי מתקשרת להורים בודקת מה לעשות ,הייתי מעבירה את ההורים שלי לדבר עם המנהל ושהם ידרשו ממנו הסעה מכיוון שלפני החוק ,אדם המעסיק מחויב לשלם על נסיעה או להביא רכב שיחזיר את העובדים לביתם .
דבר שני!
אני הייתי פונה לאחד העובדים האחרים בודקת אם זה מקרה חד פעמי ואם לא הייתי בודקת את העניין לפעם הבאה מכיוון שלפי החוק מגיע לי הסעה או תשלום על הסעה ואני לא אמורה לשלם על נסיעות!!
הייתי לומדת לפעם הבאה שצריך לבדוק את העניין יותר לעומק .
ולבדוק את ההתחייבות לנסיעות מראש.
דבר שלשי!
אני הייתי מתקשרת למוקד של הארץ האחראי במיוחד לבעיות כאלה (המספר הוא 1-800-354-354),הייתי פונה אליהם ומסבירה את הבעיה החברה הייתה מתקשרת ופותרת את הבעיה

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext