Book Creator

Prețul în marketingul internațional

by Adelina Dimineţ

Cover

Loading...
Prețul în MarKetingul Internațional
Loading...
Loading...
Dimineț Adelina
Prețul este un element-cheie al marketingului mix și singurul care generează venit.
Factorii sunt grupați în 3 categorii
1. F. interni firmei
2. F. specifici pieței
3. F. de mediu
Factori interni firmei
1. Costul este un factor esențial în determinarea prețurilor. Există mai multe categorii de costuri
-costul de producție
-costul de transport
-costul canalului
2. Strategia firmei
-strategia prețului ridicat
-strategia prețului scăzut
-strategia prețului moderat
3. Caracterul firmei.
4. Natura produsului.
Factori privind piața
1. Cererea
2. Competiția.
Factori de mediu
1. Tarife vamale.
2. Taxe locale.
3. Barierele necomerciale.
4. Rata inflației.
5. Reglementările guvernamentale.
6. Fluctuația ratei de schimb.
7. Zonele libere.
8. Dumpingul.
9. Prețurile de transfer.
10. Cotațiile de preț.
Obiectivele determinării prețurilor
internaționale
1. Randamentul investițiilor
2. Stabilitatea pieței
3. Menținerea și îmbunătățirea poziției pe piață
4. Urmarea competiției
5. Reflectarea diferențierii prețurilor.
6. Asigurarea succesului unui produs pe piață înainte de apariția concurenței
7. Pătrunderea pe piață
8. Recuperarea timpurie a numerarului
Strategii de determinare a prețurilor
Metode de plată în marketingul internațional
1. Determinarea prețurilor pe baza costurilor
2. Determinarea prețurilor în funcție de cerere
3. Determinarea prețurilor în funcție de concurență
Metode de determinare a prețurilor
1. M. prețurilor standard
2. M. prețurilor diferențiate
3. M. combinată
PrevNext