Book Creator

Erasmus+ AN 2 CTIH

by Gianina Popescu

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Acreditare VET nr. 2020 -1-RO01-KA120-VET- 095711
Loading...
Proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000059452
Loading...
ACREDITARE ERASMUS+

 COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IASI

OBIECTIVE ACREDITARE VET

• Dobândirea de rezultate ale învățării specifice domeniului de studiu economic/turism și alimentație/estetică/textile de către 35 elevi/an în perioada 2021-2026 prin stagii de pregătire practică în Europa

• Dobândirea de competențe cheie transferabile cerute de domeniul de formare profesională în vederea integrării pe piața muncii

• Îmbunătățirea competențelor profesionale a 10 profesori din domeniile Economic, Alimentație, Estetică, Textile pe parcursul celor 5 ani de acreditare prin activități de Job Shadowing în școli din Europa

• Îmbunătățirea conținuturilor pentru 4 CDL-uri pentru piața muncii prin utilizarea conținuturilor și strategiilor preluate de la parteneri europeni

• Dezvoltarea unei cooperări internaționale sustenabile în vederea internaționalizării școlii noastre


Perioada de desfășurare a proiectului: 01.06.2022 – 31.08.2023
Buget: 92.150 euro

Participanți:
  • Elevi:

• 21 elevi clasa a XII-a: 7 Economic, 7 Turism și alimentație; 7 Estetica și igiena corpului omenesc (flux 1: Barcelona, Spania, perioada: 14-25 noiembrie 2022 , partener: EspaMob)

• 14 elevi clasa a X-a: 7 Economic, 7 Estetica și igiena corpului omenesc (flux 2: Dakovo, Croatia, perioada: 24
aprilie - 5 mai 2023 , partener: EuroCompetent)

(dintre aceștia vor fi selectați și 16 elevi din medii defavorizate)

  • Profesori (Job shadowing):

• 2 profesori, domeniul Textile, perioada : 27 februarie - 2 martie 2023, Vinkovci, Croatia : Srednja strukovna škola Vinkovci

  • Programul Erasmus a venit în întâmpinarea nevoii de profesionalizare a elevilor pentru îmbunătățirea competențelor profesionale și a inserției absolvenților pe o piață a muncii aflată sub amprenta progresului tehnologic și internaționalizării.
  • Stagiile de practică desfășurate în companiile europene au avut un impact major asupra participanților din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Holban” din Iași, contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale, sociale, civice și digitale.
  • Necesitatea unei flexibilități curriculare la nivelul școlii se poate materializa prin elaborarea unor modele variate de Curriculum de Dezvoltare Locală, adaptate la context local și care să valorifice noi metode de învățare asimilate din contextul european.
  • Astfel, absolvenții au dobândit competențe specifice și transversale solid asimilate și vor avea mai multe șanse de integrare profesională și socială pe piața muncii.
Ce am învățat?

În domeniul turism și alimentație, activitățile de formare ale elevilor au vizat organizarea locului de muncă, verificarea echipamentelor, utilajelor și aparatelor, vaselor și ustensilelor necesare utilizării în producția culinară, verificarea materiilor prime și a materiilor auxiliare folosite în procesul de alimentație, efectuarea operațiilor de prelucrare primară, a operațiilor de prelucrare termică respectând regulile care stau la baza proceselor tehnologice din alimentație, obținerea preparatelor de bază și tradiționale (paella, tortilla, gazpacho etc.), montarea pe farfurie, platouri și decorarea preparatelor cu elemente de decor de origine vegetală, folosirea ustensilelor și utilajelor specifice prelucrării materiilor prime, în condiții de igienă, siguranță și securitate și activități de curățare a zonei de lucru.
PrevNext