Book Creator

Sommar & spel - digital utställning

by Hertonäs gård / Helsingfors universitet

Cover

Loading...
Loading...
Sommar & spel
Loading...
på Hertonäs Gård
Comic Panel 1
Loading...
Hertonäs gård på 1930-talet. Bild: Sundström, O. Herttoniemen kartano sivulta kuvattuna. Historiska bildsamlingarna, Museiverket.
Loading...
hyperlink
Sommar & spel
på Hertonäs Gård
Hertonäs gård har en lång historia. I gårdens samlingar gömmer sig föremål som skänkts till museet eller ägts av gårdens boende – däribland de barn som levt och lekt här.

I miniutställningen Sommar och spel finns spel, dockmöbler, schackpjäser, tennsoldater och mycket annat, men i gårdsmuseets samlingar finns också annat som berättar om barnens villkor förr - till exempel kvarlevor av Hertonäs folkskola och barnen Bergboms utgiftböcker.

Familjen Bergbom, som flyttade till gården 1859, bestod av föräldrarna Carl Gustaf och Helena samt de sex barnen Frans, Karl, Jenny, John och Helena. Barnen växte upp på gården, upplevde dess förvandling under andra hälften av 1800-talet, och förblev knytna till ägorna ändå in på 1900-talet.

Samhällets syn på barn överlag, samt på barn ur olika samhällsklasser, förändrades under 1800-talet – liksom världen i sig. Från att ha varit ett jordbrukssamhälle där livet i olika generationer såg nästintill likadant ut över åren utvecklades Finland allt snabbare mot den moderna staten vi lever i idag – bland annat industrialisering, urbanisering, och befolkningstillväxten vände samhällsutvecklingen i nya riktningar.

De Bergbomska barnen fick handskas med sin beskärda del av förnyelser, men de var inte ensamma om att vara barn på Hertonäs gård. På ägorna bodde barn ur olika samhällsklasser, från barnen på herrgården till torparbarnen på sina föräldrars marker i utkanterna av ägorna. Under 1800-talet utvecklades stegvis bland annat det sekulära skolväsendet. Skolorna utvecklades som en nytappning av de religiösa läskunnighetskraven, och fokuset i alla barns liv försköts mer och mer mot skola, bort från praktiskt lärande och arbete.

Sommar och spel erbjuder en tillbakablick i barnens 1800-tal via bland annat leksakshistoria, skolhistoria och arbetets historia.
Utställningen har byggts av studenter från Helsingfors museum med stöd av stiftelsen Tre Smeder, Malmgård och Svenska Litteratursällskapet. Undersök föremålen i vitrinen vid trappuppgången, ta del av berättelserna om barns liv, gå parkvandring genom ägorna, och besök museets hemsida för mer föremålsinformation och barnhistoria!
Bild: Wilhelm Breitenstein
Arbete, fritid och skola
4
Utställningsföremål del 1
8
Folkskolan på Hertonäs gård
10
Utställningsföremål del 2
13
Leksaker & lek
16
Utställningsföremål del 3
18
Tonår & framtid
22
Utställningsföremål del 4
25
HYPERLÄNK - klicka på länkikonen för att gå till källans hemsida.
hyperlink
Comic Panel 1
Arbete, fritid och skola
Då vi rör oss på andra hälften av 1800-talet finns mycket att beakta: urbanisering och industrialisering, det begynnande klassamhället, skolväsendet, nationalismen och mycket mer. Men genom ett förstoringsglas finns också det vanliga livet: det vardagliga arbetet, relationerna, sorg och glädje.
Bild:
Potatissättning på Hertonäs, ur Hertonäs gårds arkiv.
Barnen på Hertonäs
Vad fanns det för barn på Hertonäs gård?
Förstås herrskapsfolkets döttrar och söner, men också barn till tjänstefolk och torpare. Deras föräldrar arbetade för gården och brukade jorden. 

De flesta barn på den här tiden förväntades lära sig arbeta, och följde därför med sina föräldrar på arbete. De riktigt små barnen passades ofta av en äldre släkting eller storasyskon, men togs sedan med ut på åkern och i skog och mark.

Gränsen mellan lek och arbete var ofta inte skarp, men som lite äldre fick man ändå sysslor – precis som många har idag. Man kunde till exempel ha som uppgift att hämta in ved, ta upp vatten ur brunnen, passa sina syskon, plocka bort sten från åkern, eller se efter fåren.  
Bild:
Agnes Gripenberg, gift med Karl Bergbom, tillsammans med deras barn Ragnar och Märta. Ragnar och Märta var bland dem som donerade sina delar av gården till Svenska Odlingens vänner år 1919. Ur Hertonäs gårds arkiv.
Barn annanstans
Under 1800-talet växte befolkningen mycket snabbt. Många familjer flyttade till städerna för att hitta arbete. Precis som på landsbygden sågs ”hederligt” och hårt arbete som något nyttigt för barn och unga, där de lärde sig gott beteende och andra kunskaper. 

1800-talets arbetsplatser var dock ofta slitsamma och till och med farliga. Industrier såsom sågverk, tobaksfabriker, glasblåserier och textilfabriker anställde ofta barn under denna tid. Man kunde
dessutom få plats på kontor eller affärer som hjälpreda och springpojke eller -flicka. Vissa fick också arbete genom att passa barn för andra eller sälja saker på gatan. Barn som hade många syskon, fattiga föräldrar, eller bara en eller kanske inga föräldrar tvingades ofta arbeta för att familjen skulle klara sig. De gick ofta inte mycket i skolan. 

Det fanns också arbetshus i städerna, där barn kunde tillbringa tid efter och före skolan – eftisverksamhet och hobbyer fanns inte, och föräldrar arbetade ofta och länge. 
Timiriasew Ivan, v. "Sähkösanomapoikia Hufvudstadsbladetin konttorin edustalla, Läntinen Heikinkatu 8 (nykyinen Mannerheimintie 4)". Helsingfors stadsmuseum.
hyperlink
PrevNext