Book Creator

ОУД Представителна изява 1в клас

by Elvira Karamanova

Cover

Loading...
Loading...
Проект на МОН BG05M2OP001-2.012.0001
"Образование за утрешния ден"
Loading...
Първо Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий"
гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Публична изява на клуб:
"ИТ - 1В"

Ръководител:
Елвира Караманова
Speech Bubble
"Ние първокласниците гордо можем да заявим, че вече имаме начални умения за работа с програмите Word, Paint и Power Point."
"Научихме се да рисуваме картини от геометрични фигури."
Thought Bubble
PrevNext