Book Creator

Реєстрація ЕКГ

by Anna Mazur

Cover

Rounded Rectangle
Loading...
Loading...
Підготувала викладач
внутрішньої медицини
Мазур Г.Л.
     2023р.
Loading...
Реєстрація ЕКГ
Loading...
Електрокардіограма (ЕКГ) – це запис зміни сумарних електричних потенціалів (деполяризації і реполяризації) з поверхні тіла, що відбуваються в серці протягом серцевого циклу. ЕКГ використовується майже 100 років і була описана німецьким фізіологом В. Ейнтховеном, за що йому присудили Нобелівську премію.
Запис ЕКГ проводять при спокійному диханні, а також на висоті вдиху (у відведенні III). Спочатку записують ЕКГ у стандартних відведеннях (I, II, III), потім у посилених відведеннях від кінцівок (aVR, aVL і aVF) і грудних (V1–V6). У кожному відведенні записують не менше 4 серцевих циклів PQRST.
Реєстрація ЕКГ здійснюється з поверхні шкіри тіла людини.
Відведення є біполярними та уніполярними.
Біполярні стандартні відведення за Ейнтховеном реєструють динаміку зміни різниці потенціалів між двома електродами (+ і -) кінцівок людини. Лінії відведення, що з'єднують точки розташованих електродів на кінцівках, утворюють рівнобічний трикутник, який називається трикутником Ейнтховена. У центрі його міститься серцевий єдиний диполь (ЕРС). Перепендикуляри, опущені із центра трикутника, ділять кожну лінію відведення на 2 частини – позитивну і негативну.
Якщо моментний вектор серця проектується на позитивну частину лінії відведення, реєструється позитивний зубець (+), спрямований вверх, якщо на негативну – негативний зубець (-), спрямований вниз.
Уніполярні підсилені відведення за Гольдбергером – aVR, aVL, aVF – записуються від активного електрода, який завжди приєднується до позитивного полюса (+) електрокардіографа, та двома електродами, об'єднаними в один, що використовуються при реєстрації стандартних відведень.
Грудні уніполярні відведення за Вільсоном реєструють різницю потенціалів у 6 точках (V1-V6) передньої грудної стінки. Перший електрод накладають на одній із 6 точок V. Другим (індиферентним) – є три з'єднані разом електроди, накладені на обидві руки і ліву ногу.
1. Фельдшер вітається з пацієнтом, представляється, з’ясовує П.І.П. і вік, пояснює пацієнту методику проведення реєстрації ЕКГ і питає дозволу на її проведення.
Реєстрація ЕКГ проводиться після 15-хвилинного відпочинку. Фельдшер просить пацієнта зняти одяг до поясу, гомілки та передпліччя також повинні бути звільнені від одягу. Запис ЕКГ проводиться в лежачому положенні на спині.
2. Для покращення якості ЕКГ та зменшення кількості навідних струмів слід забезпечити хороший контакт електродів із шкірою - нанести на електроди шар спеціального тонкопровідного гелю або серветки з фізіологічним розчином.
3. На внутрішню поверхню гомілок та передпліч в їх нижній третині накладають 4 багаторазових електроди (прищіпки) на верхні та нижні кінцівки, а на груди встановлюють грудні електроди, використовуючи гумові груші-присоски.
4. До кожного електроду на кінцівках та на грудній клітці приєднують провід, що йде від електрокардіографа та має визначений колір: права рука – червоний (R), ліва рука – жовтий (L), ліва нога – зелений (F) та права нога – чорний (N).
PrevNext