Book Creator

Corpul uman

by Lilia Cebotari

Cover

Loading...
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DE MENTORAT
,,EDUCAȚIE ONLINE PRIN PARTENERIATE"


,,Utilizarea instrumentelor digitale în crearea unor activități interactive de predare-învățare- evaluare"

Mentori: Morariu Crina
Gabriel Codruț Morariu

Proiect Didactic: Corpul uman

Autor: Cebotari Lilia
Loading...
Date generale
Țara: Republica Moldova
Orașul: Vadul lui Vodă
Instituția: Școala primară nr.19
Disciplina: Științe
Clasa: a IV-a
Subiectul lecției: Corpul uman

Tipul lecției: predare - învățare

Competențe specifice:

1. Identificarea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor caracteristice mediului înconjurător, demonstrând corectitudine și coerență în utilizarea terminologiei specifice.
2. Explicarea informațiilor/rezultatelor/concluziilor obținute în demersuri de cunoaștere a mediului înconjurător, dovedind atitudine critică și creativă.
Unități de competență:
1.1. Evidențierea principalelor părți ale corpului uman.
2.1. Explorarea mulajelor și planșelor ce reprezintă elementele componente ale organismului uman.
4.1. Conștientizarea importanței menținerii unui corp sănătos.

Obiective operaționale:
Elevul va fi capabil:
O1-Să denumească părțile componente ale corpului uman;
O2-Să exemplifice modul de respectare a igienei personale;
O3-Să manifeste interes pentru tema lecției și dorința de afirmare;
O4-Să desprindă ghidat asemănări și deosebiri între oameni;
O5-Să-și deseneze corpul, indicând părțile lui;
O6-Să participe activ la discuții în baza subiectului;
O7-Să enumere reguli de igienă;
O8-Să realizeze un poster ;
Strategii didactice :
Forme de organizare: frontal, individual, în grup.
Metode și procedee:
Conversația, tehnica Cubul,jocul didactic, explicația,observația,exercițiul.
Resurse didactice: manualul de științe, lecțiile video propuse, caietul elevului, imagini, postere.
Strategia de evaluare: Evaluarea Criterială prin Descriptori.
*Tipul evaluarii: Evaluare formativă interactivă.
Resurse:
Umane: 24 elevi
Temporale: 45 minute
Bibliografie:
* Curriculum național pentru învățământul primar.Chișinău: MECC, 2018
* Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018;
* Manualul de Științe, clasa a IV-a, autori: Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela Diaconu, Ion Botgros. Chișinău, Prut 2017;
*Metodologia privind implimentarea Evaluării Criteriale prin Discriptori, clasa a IV-a. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
* Biblioteca digitală ,, Educație online,,;
* http://educatieonline.md/;
* http:// educatieonline.md/Class?4#18
Evocare

Captarea atenției:
Audiem cântecelul și descoperim cuvintele cheie ale lecției.

* Despre ce se cântă în acest cântecel?
* Care sunt părțile componente ale corpului uman?
* Care este funcția/rolul lor?
Realizarea sensului

Se anunță subiectul și obiectivele lecției.
1. Manualul de Științe, pag.16, citind tema din manual, elevii vor descoperi din ce este format corpul uman.
2. Vizionăm segmentul video (min. 1:30-2:56 )din cadrul Bibliotecii Educație Online, răspundem la întrebări în baza segmentului video vizionat.
- Din ce este format corpul omenesc?
- Cu ce este acoperit corpul și capul omului?
- Ce se află la cap și în interiorul capului?
- Care este cea mai mare parte a corpului uman?
PrevNext