Book Creator

Родна стряха

by Делина Златанова

Cover

Loading...
Loading...
Изготвил: Делина Златанова
Loading...
1 клас
Loading...
Урок за възприемане
и осмисляне на стихотворение
"Родна стряха"
Ран Босилек
Да си припомним!
Кои думи използва детето от стихотворението "Аз съм българче" на Иван Вазов за да покаже отношението си към своята родина?

Можем ли със същите думи да изразим и обичта си към родния дом?
Какво за мен е родният дом?
Където са мама и тате!
Thought Bubble
Speech Bubble
липите
Изберете подходящата дума, с която да завършват изреченията:
къщурка
другари
PrevNext