Book Creator

Родна стряха

by Делина Златанова

Pages 2 and 3 of 14

Изготвил: Делина Златанова
1 клас
Урок за възприемане
и осмисляне на стихотворение
Loading...
"Родна стряха"
Ран Босилек
Loading...
Loading...
Loading...
Да си припомним!
Loading...
Кои думи използва детето от стихотворението "Аз съм българче" на Иван Вазов за да покаже отношението си към своята родина?

Loading...
Loading...
Можем ли със същите думи да изразим и обичта си към родния дом?
Какво за мен е родният дом?
Където са мама и тате!
Thought Bubble
Speech Bubble
липите
Изберете подходящата дума, с която да завършват изреченията:
къщурка
другари
Прочетете сами текста и помислете има ли непознати за вас думи!
Speech Bubble
Родна стряха

Бяла, спретната къщурка,
две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.
 
Тука, под липите стари
не веднъж играх;
тука с весели другари
скачах и се смях...
 
Къщичке на дните злати,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил!

Ран Босилек
Хайде сега да видим какво запомнихте до тук?
PrevNext