Book Creator

Weefselkweeklab

by Marit Israël

Cover

Loading...
Practoraat Agrofood & Biobased
Loading...
Loading...
Weefselkweeklab
Loading...
Facility Sharing
Een van de vernieuwingen binnen Curio is dat wij, samen met onder andere Delta Agrifood Business, facility sharing gaan organiseren. Dit houdt in dat we samen met het bedrijfsleven diverse laboratoria ontwikkelen.

Eén van deze laboratoria is het weefselkweeklab dat we samen met VARTA (Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw) hebben opgezet. De eerste studenten zijn hier afgelopen schooljaar bezig geweest met innovatieve onderzoeken voor het optimaliseren van het stekken van laurieren. 
"Laat de REST maar aan ons over"
Anouk Oomens en Veerle Link zijn derdejaarsstudenten van Curio - Laboratorium Onderwijs. Anouk en Veerle zijn samen met het bedrijf VARTA bezig met weefselkweek van laurier. Dit moet steriel gebeuren, vandaar dat het werk in een flowkast wordt gedaan. Het steriel opkweken geeft betere en stabielere producten. We maken hierbij gebruik van een nieuwe klimaatkamer met LED verlichting. Anouk en Veerle vertellen wat meer over het onderzoek.

Veerle: “Wij vinden het erg leerzaam om een lab vanaf het begin op te zetten en bezig te zijn met planten wat geen onderdeel is van onze studie. Met het onderzoek dat wij doen kan het vermeerderen van laurieren geoptimaliseerd worden.”

Anouk: “Dat zorgt dan voor een efficiëntie slag voor het bedrijf. Ons doel is om laurieren jaarrond te kunnen vermeerderen via weefselkweek. Naast deze weefselkweek stage werken wij ook mee aan andere projecten, zoals het valoriseren van reststromen van tuin- en akkerbouw.”
Onderzoeken en optimaliseren
In het schooljaar 2021-2022 zijn wederom studenten verder gegaan met het onderzoek naar het vermeerderen en optimaliseren van laurier.

Dirk Rovers, werkzaam bij VARTA en stagebegeleider in dit project, geeft aan dat dit jaar voornamelijk veel optimalisering heeft plaats gevonden. Zo zijn lichtprotocollen, klimaatbeheersing en sterilisatieprotocollen verbeterd. Ook de voedingsbodems van de laurieren zijn bekeken en met behulp van planthormonen verbeterd.

Daarnaast is er ook gekeken naar opschaling. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat het vermeerderen van laurier in groten getalen kan plaatsvinden.

Er zijn twee studenten van de opleiding Laboratoriumtechnieken bezig met de ondersteuning van het onderzoek. Steve, derdejaarsstudent, en Dirk, vierdejaarsstudent, hebben het afgelopen jaar ondersteuning gegeven aan het onderzoek. Steve gaat na de zomerperiode wederom een half jaar stagelopen om het onderzoek verder uit te zetten.
We gaan verder!
Vervolgonderzoek
Volgend jaar gaan er weer stagiaires aan de slag met het verder onderzoeken van het vermeerderen van laurier een jaarrond. Als het uiteindelijke protocol gemaakt is, is het nog lang niet klaar. Dan moet gekeken worden hoe dit in de productie werkt en met opschaling. Vervolgens heb je weer diverse soorten laurier. Dit vraagt per soort laurier een persoonlijke protocol en handelwijze.

Voorlopig is het onderzoek dus nog niet klaar!

Alle foto's zijn gemaakt door fotograaf Koen Mol.
Wij zijn samen Beet!
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft een samenwerkingsverband tussen mbo, hbo en het Brabantse bedrijfsleven toegewezen met een subsidie van twee miljoen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Onder andere VARTA en Curio gaan zich de komende jaren inzetten voor duurzame ontwikkeling van de voedselketen in Brabant.
PrevNext