Book Creator

Integrarea elevilor cu CES: provocari si solutii

by Teodora Grovu și Solomon Ileana

Cover

Loading...
Proiect transfrontalier de schimb de bune practici "INTEGRAREA ELEVILOR CU CES: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII"
Loading...
Loading...
Școala Gimnazială Scoreiu, loc. Scoreiu, jud Sibiu, România, prof. coordonatori GROVU TEODORA si SOLOMON ILEANA, în parteneriat cu Liceul Teoretic "Petre Ștefănucă" or. Ialoveni Republica Moldova, prof de sprijin coordonator. MAMALIGĂ ELENA
Proiect educational

Educaţia e şansa ta!
Implementăm acest proiect în urma participării la cursul de
formare ,,Effective Classroom 
Management  Strategies for
teachers and education staff”,
derulat în Bologna, Italia, furnizor ELA.
Acest curs de formare s-a desfăşurat  în perioada 21-27 august 2022, făcând parte din proiectul ERASMUS+
2020-1-RO01-KA101-078411, ”Școala, locul unde mă simt bine”. La acest curs au participat cei doi   profesori  coordonatori ai acestui proiect, precum și profesori din Spania, Olanda, Irlanda și România.
Cursul a însemnat un  prilej de a face schimb de bune
practici între participanţi, dar şi de a asimila  noi informaţii legate de metode de management al clasei de elevi, de incluziune a elevilor cu cerințe educaționale speciale,etc. care au ca scop creearea unui  cadru
educațional special pentru a-i determina pe elevi să nu părăsească şcoala şi să finalizeze învăţământul obligatoriu.
De asemenea, în luna august am participat la  webinare derulate prin Programul transfrontalier
de instruire și integrare a elevilor cu CES: provocări și soluții, furnizor-Direcția Generală Educație, Tineret 
și Sport a Consiliului Municipal Chișinău în parteneriat cu Corpul Păcii Moldova, care au fost foarte interesante, iar, drept urmare, am început demersurile acestui proiect. Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului vor urmări motivarea elevilor în vederea incluziunii, a reducerii abandonului şcolar, prin sporirea
creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice, informatice,  artistice etc.
Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii, pentru că profesorul are menirea să promoveze învăţarea eficientă, adică o învăţare activă, participativă şi creativă
Scopul
proiectului:

1.Conştientizarea
elevilor cu privire la importanţa incluziunii elevilor cu CES sau cu deficiențe în învățare;

2. Prevenirea și reducerea absenteismului şi a
abandonului şcolar;

3. Formarea unui comportament responsabil ca elev
într–o instituţie şcolară;

4.Colaborarea cu alte instituții de învățământ din țară/străinătate
Obiective
generale:

1.Incluziunea școlară;

2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de colegi/şcoală;

3. Conştientizarea  urmărilor negative ale absenteismului şcolar;

4. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor,construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere si dezvoltare personală;
Durata
proiectului:

-   septembrie-noiembrie 2022

       An școlar 2022/2023

Grupul ţintă:

-elevii claselor V-VI de la Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos/ Structura Şcoala Gimnazială Scoreiu, Jud. Sibiu;

-elevii cu CES

-elevi cu deficiențe în învățare.
PrevNext