Book Creator

ABC

by Mocanu Olga

Cover

Loading...
COLEGIUL "ALEXEI MATEEVICI" DIN CHIȘINĂU
Loading...
ABC-ul tehnicilor interactive la Didactica Limbii Române
Loading...
Loading...
Autor: Mocanu Olga,
eleva grupei 23ȘC
Coordonator: Banari Elena
Loading...
Chișinău, 2023
"Fă schimb de cărți și de idei, și fă din asta obicei!!!"
Acvariul

Bula dublă

Cubul

Discuția în panel

Evaluare orală

Forțată alegere

Grila lui Quintilian

Harta conceptuală

Interviul în trei trepte

Jurnalul reflexiv
Cuprins
Acvariul

Bula dublă

Cubul

Discuția în panel

Evaluare orală

Forțată alegere

Grila lui Quintilian

Harta conceptuală

Interviul în trei trepte

Jurnalul reflexiv
.................6-7

.................8

.................9

.................10

.................11

.................12

.................13

.................14

.................15

.................16
Mozaicul

Notițe paralele

Pânza de păianjen

Quiz

Rețeaua personajelor

SCAMPER

Șase de ce?

Visele
.................17

.................18

.................19

.................20

.................21

.................22

.................23

.................24

“Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea, 1998, p. 303)
Cui se adresează?
ABC-ul tehnicilor interactive se adresează în primul rând cadrelor didactice din învăţământul genera. De asemenea, conţinutul inserat poate servi ca suport în formarea continuă a cadrelor didactice în vederea eficientizării procesului de predare–învăţare–evaluare a disciplinelor şcolare.
Scopul?
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacitățile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.
.................17

.................18

.................19

.................20

.................21

.................22

.................23

.................24

Argument
“Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea, 1998, p. 303)
Cui se adresează?
ABC-ul tehnicilor interactive se adresează în primul rând cadrelor didactice din învăţământul genera. De asemenea, conţinutul inserat poate servi ca suport în formarea continuă a cadrelor didactice în vederea eficientizării procesului de predare–învăţare–evaluare a disciplinelor şcolare.
Scopul?
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacitățile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.
6
Acvariul
 Tehnica acvariului sau metoda interacțiunii observate ,,urmărește ca elevii/studenții implicați să fie puși, alternativ, în dublă ipostază: pe de o parte participanți activi la o dezbatere, pe de altă parte, observatori ai interacțiunilor care se produc”
Etape
1.      Dispunerea mobilierului – scaunele sunt așezate în două cercuri concentrice.
2.      Constituirea grupurilor de participanți
–        Elevii sunt invitați să aleagă scaunul unde doresc să se așeze;
–        Este necesară prezența altui cadru didactic, plasat în exteriorul cercurilor, care va avea rol de observator. El va înregistra preferințele elevilor pentru anumite locuri, va corela aceste opțiuni cu datele pe care le deține deja despre participanți, va observa modul de soluționare a eventualelor conflicte etc.
–        Participanții aflați în cercul din interior vor constitui grupul de discuție, iar cei plasați în cercul din exterior – grupul de observatori.
3.      Prezentarea sarcinilor de lucru și stabilirea regulilor
4.      Realizarea sarcinilor de lucru (dezbaterea și observarea)
–        Elevii din cele două grupuri realizează sarcinile distribuite: dezbaterea temei propuse, respectiv completarea fișei/protocolului de observare.
5.      Prezentarea observațiilor
–        Elevii din cercul exterior prezintă datele înregistrate în fișa de observare.
6.      Inversarea rolurilor (și reluarea etapelor 3-5)
–        Elevii schimbă locurile;
–        Se lansează o altă idee controversată pe care elevii din cercul interior trebuie să o dezbată;
–        Elevii din cercul exterior primesc fișele de observare.
–        Elevii din cercul interior vor dezbate timp de 8-10 minute, o problemă controversată;
–        Se comunică elevilor din grupul de discuție câteva reguli de bază:
 Susținerea unor idei pe bază de argumente;
Exprimarea acordului cu alt vorbitor impune precizarea unor argumente concrete și suficiente;
Exprimarea dezacordului presupune respectarea aceleiași condiții.
PrevNext