Book Creator

ANTOLOGI CERKAK

by Laila Fajriyatin Assa'diyah

Pages 2 and 3 of 49

ANTOLOGI CERKAK
PAGEBLUG CORONA
SMP NEGERI 4 BOJONEGORO | KELAS IX-H | TP.2021-2022
Loading...
PAGEBLUG
CORONA
Loading...
ALFIN | FERDHIKA | NATHA | FAHRY | AJENG | MAHENDRI | NAFISA |
NUGI'E |MAULIDA | DIVA INDRA | JULIA | DESFINTA | INTAN |
ATIKA | ELLA| AIS | ROSSYANANTA | RIZKI EKA | INDAH | RIZKI AGUSTIAN | ICHA | RICHO
Loading...
ANTOLOGI CERKAK
Loading...
PAGEBLUG
CORONA
Loading...
KELAS IX-H
Loading...
ALFIN | FERDHIKA | NATHA | FAHRY | AJENG | MAHENDRI | NAFISA |
NUGI'E |MAULIDA | DIVA INDRA | JULIA | DESFINTA | INTAN |
ATIKA | ELLA| AIS | ROSSYANANTA | RIZKI EKA | INDAH | RIZKI AGUSTIAN | ICHA | RICHO
ATUR PAMBUKA
Reroncenan Isi
Bantuan saka Pak Corona
Anyun iku pelawak sing wis kondhang kalaka ning TV, dheweke prihatin karo warga desa ing cedhak omahe sing kena dampak COVID-19. Anyun arep mbagikna bantuan ning desa iku, iki ceritane Anyun nalika dheweke mbagikna bantaun ning desa.

"Jebule akih sing ora ngerti apa sing diarani Corona. Iki bisa uga amarga ora ana sosialisasi, ora ana internet, arang ndelok tipi," jare Anyun ning akun sosial mediane.
Dheweke negesake menawa babagan kuwi mujudake kahanan kang nyata sing ana ing tangga desa. Salah sawijine dina nalika Anyun menehi pitulungan ing omahe salah sawijine warga desa kang aran Eyang Eku. Eyang Eku takon marang Anyun babagan asale bantuan kasebut.
Alfin
PrevNext