Book Creator

Лидия Минчева

by Lidiq Mincheva

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Прием в първи клас
за учебната 2021-2022 година
Лидия Стефанова Минчева
Старши учител начален етап на основно образование
Завършила Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Придобита V-та професионална-квалификационна степен.
Педагогически стаж: 29 години.
Така започва нашата приказка...
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Учим...
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Творим...
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
Comic Panel 7
Comic Panel 9
PrevNext