Book Creator

Išmani priešmokyklinuko Lietuva

by Asta Želionienė, Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"

Cover

Loading...
Loading...
SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ KATALOGAS
Loading...
RESPUBLIKINIS PRIEŠMOKYKLINIO, MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ „IŠMANI PRIEŠMOKYKLINUKO LIETUVA“ KŪRIMO PROJEKTAS
Koordinatorė – Ramūnė Kriskuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Organizatorės: Asta Želionienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  
Ligita Petkuvienė, logopedė, metodininkė
RESPUBLIKINIS PRIEŠMOKYKLINIO, MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ „IŠMANI PRIEŠMOKYKLINUKO LIETUVA“ KŪRIMO PROJEKTAS
2021-2022
Projekto nuostatai
Pedagogai, kurdami skaitmenines mokymo priemones , panaudojo šiuos internetinius įrankius:
Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“
Ligita Petkuvienė, logopedė metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“
Priemonė skirta įtvirtinti bazines žinias apie Lietuvą, t.y. himnas, vėliavos spalvos ir pan. Priemonėje daug vaizdinės medžiagos, kuri padės ugdytiniams smagiau mokytis ir įtvirtinti žinias ir įgūdžius apie Lietuvą.
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Ežerėlis“
Rita Banė, meninio ugdymo mokytoja
         ,,LIETUVA SU MUZIKA“
Šis muzikinis žaidimas skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikams. Vaikai žaidimo metu plačiau susipažins su Lietuvos muziką, instrumentais, tautiniais rūbais. Žaidimo tikslas trumpai ir žaismingai pristatyti sudėtingą muzikos teoriją vaikams paprastu ir suprantamu būdu.
Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 
Virginija Paužienė PRU mokytoja metodininkė
Lina Plaušinienė IU mokytoja
Viktorina „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą?“
Tikslas: atsakinėjant į klausimus pažinti savo šalį-Lietuvą.
Priemonė skirta priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti.
PrevNext