Book Creator

phammydung

by dung

Cover

Loading...
Chương i
Loading...
Bài 1 : Sự động biến và nghịch biến của hàm số
Loading...
Phạm Mỹ Dung
Loading...
Bài 1
Tính đơn điệu của hàm số
cách xét tính đơn điệu của hàm số bằng đạo hàm
example
PrevNext