Book Creator

James agus An Dragon

by James MacLucas-Kirk

Cover

Loading...
Aon là bha James anns an sgoil. Bha an tidsear a’ leughadh leabhar mu dhràgon.
Bha an leabhar a’ deàrrsadh.
Bha James a’ dol gu tràigh mhòr agus bha dràgon a’ dèanamh caisteal gainmheach.
Chunnaic an dràgon James agus bha i a’ sgèith agus a’ sèideadh teine.
An uairsin bha an leabhar air an tràigh is bha e a’ deàrrsadh is bha James air ais aig an sgoil.

PrevNext