Book Creator

bahasa jawa kelas 1 wulangan 2

by Bimbel Neutron

Cover

Loading...
Wulangan 2 : Kasenenganku
Gawe ukara pitakon
Ngidentifikasi aksara kanggo nulis tembung
Ayo nembang
Ngurutake aksara
Nalika lungguh salah iku bakal pengaruh ing awak. najan ketoke sepele iku mono gedhe banget akibat e tumrap kesehatan utamane kanggo nguatne balung. a supoyo tulisan e apik, mulo olehe nyekel potelot uga kudu bener
PrevNext