Book Creator

שיעור בנושא הגשמה עצמית

by snir mishan

Cover

Loading...
עיצוב ללא שם
Loading...
הגשמה עצמית

Loading...
מושגים הקשורים להגשמה עצמית
אמונה
Speech Bubble
דבקות במטרה
Speech Bubble
אומץ
Speech Bubble
נחישות
Speech Bubble
ביטחון
Speech Bubble
הקרבה
Speech Bubble
מהי הגשמה עצמית? ומהו מימוש עצמי?
הגשמה עצמית או מימוש עצמי הם מונחים שמתארים צורך אנושי שעם השנים תאוריות שונות של פסיכולוגיה הבינו עד כמה הוא קריטי לבני האדם. לפי התאוריה של אברהם מאסלו, הגשמה עצמית היא השלב האחרון ב“פירמידת הצרכים” שתיאר שבבסיסה הצרכים הגשמיים ובמעלה שלה נמצאים הצרכים הרוחניים יותר. צורך זה מתקיים כשאדם פנוי רגשית ויכול להביא את מלוא הפוטנציאל והכישרונות שלו לידי ביטוי. מאסלו טען שכאשר אדם עסוק בהישרדות נפשית ופיזית הוא לא יכול לפנות משאבים להגשמה העצמית ועסוק רק במילוי הצרכים הבסיסיים יותר.
המונח מתייחס בנוסף לבשלות שמגיעה עם הגיל ונסיון החיים וקשורה במימוש של מטרות ויעדים, קבלה והערכה עצמית בריאה. אחת הדרכים לגלות את עצמנו ואת הדרך שלנו לעבר חיים שיש בהם הגשמה עצמית היא דרך טיפול רגשי, גישה סקרנית ושאיפה להתפתחות תמידית

כמה מילים עבור הילדים בנושא הגשמה עצמית
יש!!!
הצלחתי במשימה 
Thought Bubble
עיצוב ללא שם
PrevNext