Book Creator

Az epigramma

by Andrea Belenyi

Cover

Loading...
AZ EPIGRAMMA

Mi ez már megint? Nem értem a szót, nem értek semmit, ez nem is magyarul van!
Loading...
Thought Bubble
In medias res!
Az epigramma bölcs gondolatot, fontos igazságot, szellemességet, gúnyt tartalmazó , gyakran csattanóval végződő, viszonylag rövid VERS.
Egy lírai műfajról van szó, amely az ókorban alakult ki, méghozzá sírfeliratokból.
A szó jelentése is ,,felirat" vagy ,,rávésés" ógörög nyelven.
Eredetileg síkövekre, műemlékekre, az isteneknek szánt tárgyakra és épületekre vésték fel. Mivel föl kellett férnie kisebb felületre, rövid terjedelmű volt (csak pár sor), tartalmilag pedig tömören fejezte ki a mondanivalót.
A többi műfajtól eltérően az epigrammát nem hangszeres előadásra szánták az ókorban sem (a többi költeményt hangszeres kísérettel adták elő, minden műfajnak megvolt a maga hangszere). Az epigramma ehhez túl rövid és lényegretörő volt.
Disztichonban íródott (a disztichon egy hexameterből és egy pentameterből áll). A halottakra jellemző vagy istenekhez szóló, varázsigeként használt mondásokból, kőbe vésett feliratokból vált irodalmi műfajjá.
Még mindig nem értek semmit!!!

Sírkövek, holtak, felirat, rávésés???

Mi közük ezeknek az irodalomhoz?!

Semmi gond, megmagyarázom, példákkal illusztrálom. Figyelj!
1. Görögország, Thermopülé
- Szimonidész sírfelirata Kr. e. 580-ból (Legismertebb epigrammája a görög-perzsa háború spártai hőseinek állít emléket: A thermopülai hősök sírfelirata. )
,,Itt fekszünk , vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza."
„Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.”
- Láthatjuk, hogy a műfaj eredetileg sírfeliratot jelentett.
- Rövidnek kellett lennie, mert kőbe vésték.
Vitassuk meg! Mi mindent tehetünk a hazánkért? Mi az, amit tőlünk követel meg a haza?
2. Görögország, Szamosz szigete
- Anakreon háborúellenes versét kereshetnénk Kr. e. 500- ból

,,Gyűlölöm, azt aki telt kupa mellett, bort iszogatván,
háborút emleget és lélekölő viadalt.
S kedvelem azt , aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít. " (Gyűlölöm)
PrevNext