Book Creator

Elok Faiqotul Himah, S.PdI

by Elok Himah

Cover

Loading...
KURBAN
Loading...
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI
Loading...
Loading...
ELOK FAIQOTUL HIMAH, S.PdI
Loading...
IX
DAFTAR ISI
1. Pendahuluan
2. Ketentuan kurban
3. Pelaksanaan kurban
4. Penyembelihan
5. Hikmah kurban
6. Latihan Soal
Pendahuluan
Ibadah kurban sudah di contohkan sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. Kisah Nabi Ibrahim a.s menyembelih putranya Nabi Ismail a.s. diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah SWT bermaksud menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim a.s, dengan memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail a.s. namun saat Nabi Ibrahim a.s akan menyembelih Nabi Ismail a.s, Allah swt mengganti Nabi Ismail a.s dengan seekor domba.
Ketentuan kurban
Perintah berkurban terdapat dalam Qur'an surah Al - Kaustar ayat 1-3
Pelaksanaan kurban hukumnya sunah muakad, artinya sangat di anjurkan bagi yang mampu.
jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah : unta,sapi,kerbau,kambing atau domba. Adapun ketentuan hewan hewan tersebut adalah sebagai berikut :
> Unta yang sudah berumur 5 Tahun
> Sapi/Kerbau yang sudah ber umur 2 Tahun
> kambing yang sudah berumur 2 Tahun
> Domba yang sudah berumur 1 Tahun atau telah berganti gigi
Menurut Para ulama', tidak sah disamping memenuhi ketentuan umur, binatang binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat.dan tidak kurus kering.
ketentuan yang lain untuk jenis binatang, unta,sapi, kerbau boleh untuk kurban sejumlah tujuh orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk satu orang.
PrevNext