Book Creator

Święci

by Wiwianna

Cover

Loading...
Loading...
Święci
Loading...
Loading...
Spis treści
1.Święta Wiktoria
2. Święta Weronika
3. Święta Liliana
4.
Święta Zofia
Święta Wiktoria
Wiktoria z Sabiny, również : Wiktoria z Rzymu;
-dziewica, męczennica chrześcijańska i święta ,Kościoła katolickiego.
Święta Weronika
Święta Weronika - matrona z Jerozolimy, która- według legendy - niosącemu krzyż Chrystusowi podała chustę do otarcia twarzy, na której miało odbić się oblicze Jezusa.
Święta Kościoła katolickiego, ormiańskiego i prawosławnego. Grecko- rzymskie słowo vera eikon to początek imienia Weronika.
Św. Lilioza żyła w IX wieku na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Wraz z mężem św. Feliksem zamieszkała w Kordobie.
Należy do grona świętych męczenników tego miasta.
Małżonkowie żyli w ciężkich czasach dla chrześcijan. Obowiązującym wyznaniem była wiara w Proroka Mahometa. Rdzenni mieszkańcy podbitych terenów wierzyli w Chrystusa i jako tacy byli prześladowani i tępieni. Początkowo Liliana i Feliks ukrywali swoją wiarę.
Z czasem jednak oficjalnie przyznali się do wiary chrześcijańskiej. Zostali uwięzieni z innymi współwyznawcami: św. Natalią i jej mężem św. Aureliuszem, poddano ich torturom i skazano na śmierć.
Kordoba
Święta Liliana
Święta Zofia
Św. Zofia jest patronką zjawiska klimatycznego zwanego „zimną Zośką”. Jest wzywana w przypadku szkód wyrządzonych przez mrozy.
PrevNext