Book Creator

Pogled kroz tuđe oči

by Andreja Zelić

Cover

Loading...
Pogled kroz tuđe oči
Loading...
Loading...
Životne smjernice učenika s teškoćama u razrednoj nastavi
Smjernice za rad s učenicima s teškoćama okvir su za planiranje, realizaciju i vrednovanje odgojno- obrazovnog procesa učenika s teškoćama.Smjernicama se opisuju uloge različitih sudionika odgojno-obrazovnih procesa i primjereni oblici podrške učenicima. Prema ovim Smjernicama predviđena je informatička podrška u planiranju individualiziranoga kurikuluma za učenike s teškoćama u razvoju u okviru e-Dnevnika kako bi se učiteljima i nastavnicima olakšalo planiranje individualiziranoga kurikuluma u skladu s predmetnim kurikulumima. 
Učenici s teškoćama imaju višestruke, različite i promjenjive potrebe te čine široku i heterogenu skupinu. Njihove su potrebe 
oblikovane njihovim sposobnostima i osobinama, osobnim iskustvom, prethodno stečenim 
kompetencijama, navikama, interesima, ciljevima, kao i širim socijalnim i kulturnim okruženjem. U skladu 
s tim, neki će učenici s teškoćama trebati stalnu dodatnu odgojno-obrazovnu podršku u svim ili samo nekim područjima učenja i predmetima, a drugi privremenu i ograničenu. Kako bi se učenicima osigurali odgovarajući oblici podrške, potrebno je kontinuirano i sustavno pratiti 
njihov cjelokupni razvoj (tjelesni, kognitivni, jezični, govorni, komunikacijski, socioemocionalni) te rano i pravovremeno utvrditi razvojne rizike.
Četiri temeljna područja kompetencija učitelja:
1. vrednovanje različitosti učenika
2. pružanje podrške svim učenicima
3. suradnja s drugima
4. vlastito stručno usavršavanje.
Cilj je osigurati da svaki učenik ima okruženje s ravnopravnim uvjetima za učenje kako bi se smanjile prepreke i prevladale individualne razlike. 

Učenici s teškoćama su :
1. učenici s teškoćama u razvoju,
2. učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima,
3. učenici s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima
Okruženje poticajno za učenje podržavajuće je i ugodno za sve učenike, a posebno je važno za učenike s teškoćama. To je okruženje u kojem se njeguje različitost, poštuju osobne snage i slabosti kroz suradničko 
učenje, te učenje iz vlastitih i tuđih pogrešaka. 
U takvom okruženju učenikovo tijelo i um u stanju su opuštene budnosti, a tada je učenje najučinkovitije. 

Važno je smanjiti vjerojatnost podržavanja neprimjerenih ponašanja vršnjaka. Zato je korisno ostalim učenicima: 
- pomoći da razumiju njegova ponašanja
- ukazivati na važnost prihvaćanja toga učenika, uz neprihvaćanje njegovih neprimjerenih ponašanjana
-učiti ih kako dati povratnu informaciju o neprihvatljivosti neprimjerenih ponašanja poštujući učenika kao osobu
- dogovoriti strategije koje će koristiti kada se učenik neprimjereno ponaša
- ponekad je korisno prostorno udaljiti učenika od vršnjaka koji potiču neprihvatljiva ponašanja.
PrevNext