Book Creator

sat razrednika

by Andreja Zelić

Cover

Loading...
Pozdrav jeseni-Sat razrednika
Međupredmetna tema i domena:
Održivi razvoj
Domena: POVEZANOST
 Osobni i socijalni razvoj
Domena B: Ja i drugi
 Učiti kako učiti
1. domena: primjena strategija učenja i upravljanja informacijama
 Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
A. domena − Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a 
Metode učenja i poučavanja:
metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda usmenog izlaganja, pisanih radova
Odgojno-obrazovna očekivanja:
odr A.2.2. Uočava da u prirodi postoji međudjelovanje i međuovisnost.
 osr B.2.4. Suradnički uči i radi u timu.
 uku A.2.1.
1. Upravljanje informacijama
Uz podršku učitelja ili samostalno traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema.
uku A.2.2.
2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema
Učenik primjenjuje strategije učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.
uku A.2.4.
4. Kritičko mišljenje
Učenik razlikuje činjenice od mišljenja i sposoban je usporediti različite ideje.
ikt A.2.1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje zadatka.
ikt A.2.2. Učenik se samostalno koristi njemu poznatim uređajima i programima.
1. Uvodni dio
Motivacija
Izlazak iz škole. Šetnja, uz povremeno zastajkivanje na odabranim mjestima. . Upoznajem učenike s izgledom parka, voćnjaka i vrta u jesen. 
Razgovaram s učenicima o jeseni. Koje nam je godišnje doba došlo na vrata? Što znate o jeseni?
Gdje najviše volite provoditi vrijeme u jesen?
Najava cilja sata: Danas ćemo pozdraviti jesen u našem školskom parku kao istraživači prirode u jesen.
Središnji dio
Spoznavanje novih nastavnih sadržaja / istraživanje / rješavanje problemske situacije: 


1. dio: Promatranje prirode- dajem učenicima upute za promatranje prirode, koje promjene u prirodi uočavaju.
Ukazuje učenicima što treba promatrati i uočavati u odabranom dijelu školskog dvorišta, voćnjaka ili vrta.
PrevNext